CHR Bygga Bostäder (”BB Holding”) beviljas företagsrekonstruktion samt ansökan om konkurs mot BB Holding

Som kommunicerats i pressmeddelande den 10 september 2019, har BB Holding ansökt om företagsrekonstruktion. Tingsrätten har nu fattat beslut om företagsrekonstruktion för BB Holding och utsett advokaten Jiro Terao, WE ADVOKATER, Hantverkargatan 26, 112 21 Stockholm att vara rekonstruktör. 

Borgenärssammanträde ska äga rum kl 13.30 den 30 september 2019.

En fordringsägare har även till stockholms tingsrätt lämnat in begäran om att BB Holding ska försättas i konkurs. Grunden för fordringsägarens ansökan är att bolagen inte reglerat ett förfallet lån om totalt ca 18 312 804 kr. 

För mer information kontakta;

Bertil Rydevik, acting CEO
Telefon: +46763145985
Email: bertil.rydevik@byggabostader.se 

Johannes Bertorp, Restructuring Team and representing the Term Sheet Bondholders
Telefon: +46701880000
Email: 
johannes@bertorp.se 

Jiro Terao, rekonstruktör
Telefon: +46 86307090
Email: jiro.terao@welaw.se

Om oss

Bygga Bostäder utvecklar, säljer och producerar bostadsrätter i form av lägenheter av hög kvalitet i standardiserade radhus, punkthus och villor. Bygga Bostäder har en unik position som nischaktör i mindre och mellanstora svenska städer med stark efterfrågan på bostäder. Med tillgång till en egen byggorganisation kan Bygga Bostäder kontrollera hela projektprocessen från markprojektering till slutbesiktning, vilket medför effektiva processer och lägre byggrisk.

Prenumerera