• news.cision.com/
  • Bygga Bostäder/
  • CHR Bygga Bostäder Holding AB (publ) – Godkännande av begäran om skriftligt förfarande med avseende på dess obligationer

CHR Bygga Bostäder Holding AB (publ) – Godkännande av begäran om skriftligt förfarande med avseende på dess obligationer

Report this content

2019-10-30

CHR Bygga Bostäder Holding AB (publ) ("Bolaget") meddelade idag att det skriftliga förfarandet avseende Bolagets seniora säkerställda obligationer med ISIN SE0010023770 ("Obligationerna") avseende vissa tillägg och ändringar av villkoren för Obligationerna och befullmäktigande av Agenten att verkställa begäran och ett partiellt återköp (“Begäran”) genomförts med tillfredsställande resultat.

Bolaget offentliggjorde den 4 oktober 2019 genom en pressrelease och ett meddelande till obligationsägarna att det hade inlett ett skriftligt förfarande avseende Obligationerna, där det detaljerade meddelandet bifogades pressmeddelandet och även fanns tillgängligt på Bolagets websida www.byggabostader.se

Ett tillräckligt antal obligationsägare har deltagit i det skriftliga förfarandet för att förfarandet ska vara beslutsmässigt och en kvalificerad majoritet har röstat för Begäran.

De ändringar som Bolaget begärt av obligationsägarna kommer att verkställas per den 30 oktober 2019 och som ett resultat härav kommer Obligationerna också att avnoteras och inte vara föremål för vidare handel.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Hadar Cars, styrelsens ordförande
Telefon: +46735445845
Email: 
hadar.cars@byggabostader.se

Johannes Bertorp, Restructuring Team och representant för Term Sheet Bondholders
Telefon: +46701880000
Email: 
johannes@bertorp.se

Denna information är sådan information som CHR Bygga Bostäder Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna information lämnades för publicering genom kontaktpersonen ovan, kl 21:00 den 30 oktober 2019.