Prestigeprojekt på Kvarnholmen väljer Byggelements ECO-Prefab

Report this content

Byggelement har tagit hem en stor och viktig order med höga miljökrav i ett av Peabs pågående prestigeprojekt på Kvarnholmen i Nacka. Leveransen gäller stora volymer ECO-Prefab för uppförande av två huskroppar med sammanlagt 91 bostadsrätter med spektakulär utsikt mot både skärgården och Svindersviken.

Klimatkalkylen för projektet Disponenten visar att användningen av ECO-Prefab – jämfört med traditionell prefabbetong – reducerar utsläppen av koldioxid med 30 procent. Det motsvarar en minskning av hela 300 ton koldioxid.

Just nu pågår markarbeten och förberedelse av grunden på Kvarnholmens högsta del, där Kvarnholmsvägen möter den nya Thunströms väg, inte långt från bron över Svindersviken. Projektets namn hänger samman med grannfastigheten, den gamla disponentvillan, och här erbjuds lägenheter från två till fem rum och kök, de allra flesta med fin utsikt åt flera håll – mot Djurgården, Stockholms inlopp, Lidingö och Svindersviken. Projektet omfattar både etagelägenheter med uteplats och penthouse med dubbla terrasser. Projektutvecklare är Peab Bostad AB.

– Det är ett otroligt attraktivt läge, men vi får många logistiska utmaningar när transporter ska ske på trafikerade vägar i ett bebott område, säger Mauro Corvi, Byggelements projektledare. Här gäller det att allt kan utföras så säkert som möjligt.

Det är nivåskillnaderna på byggplatsen som gör att möjligheten till utsikt kan optimeras. Vissa av husens väggar får putsad fasad. Där används Byggelements putsbärarvägg, en fullisolerad sandwichvägg med en bärande innerskiva av betong, ingjuten isolering och en putsbärande ytterskiva av lättklinkerbetong. Andra väggar blir tegelväggar där färdigisolerade halvsandwichväggar används som underlag för teglet.

– Det är glädjande att det är en så hög efterfrågan på våra klimatförbättrade betongstommar, säger Mauro Corvi. Att fortsätta utveckla material som ytterligare förbättrar kundernas klimatkalkyler är vår högsta prioritet.

Byggelements leveranser kommer att pågå till februari 2024. Inflyttning beräknas till slutet av 2025.

– Det här kommer att bli fantastiskt fina bostäder, där samtliga lägenheter också erbjuds fina tillval, säger Jens Lindström, projektchef på Peabs byggavdelning.

Miljöaspekten är viktig för Peab och Jens Lindström uppskattar möjligheten att använda prefabricerade element med alternativa bindemedel som minskar utsläppen av koldioxid.

– Det känns helt rätt att vi är med och tar ansvar för miljön, framtiden och klimatet, säger han.

Det pågående arbetet med att utveckla Kvarnholmen till en ny stadsdel omfattar en satsning på totalt 3 700 nya bostäder och 30 000 kvadratmeter kommersiella lokaler.

För mer information, kontakta Linus Dunér Axelsson, pressansvarig Byggelement på linus.axelsson@peab.se eller 073-8485679.

Byggelement startades av Peabkoncernen 2003 och är en av Sveriges ledande leverantörer av kompletta stomsystem i betong och prefabricerade betongelement. Bolaget producerar och levererar projektanpassade stommar och element direkt till byggarbetsplatsen, färdiga för montage.

Prenumerera

Media

Media