Skatteutredning dråpslag mot byggandet av hyresrätter

Skatteutredning dråpslag mot byggandet av hyresrätter Byggarna ser med stor oro på förslaget från Fastighetsbeskattningskommittén att slopa fastighetsskatt och räntebidrag för nyproducerade lägenheter. Går förslaget igenom stiger kostnaderna för nybyggda hyreslägenheter med 15 - 20 procent det första året. Detta skulle slå undan benen för den lilla nyproduktion av hyresrätter som finns idag. På orter med bostadsbrist skulle det tak som bruksvärdesystemet sätter stoppa all nyproduktion, t ex i Stockholm. På många andra orter skulle hyrorna återigen pressas upp över hushållens betalningsförmåga och nyproduktionen stoppas av det skälet, säger Ulf Perbo, Sveriges Byggindustrier (BI). Utredningen skulle diskutera fastighetsbeskattningens roll inom kapitalbeskattningen. Vi är besvikna på att utredningen misslyckats att hantera det orimliga i att beskatta nya fastigheter som både kapital och konsumtion. Den kraftiga överbeskattning som gör att 65% av hyran i nya lägenheter kan härledas till skatter och avgifter kvarstår och den bostadskris som detta skapat får ingen lösning, fortsätter Ulf Perbo. Utredningens förslag bekräftar bilden av staten som en ovanligt opålitlig aktör. Precis som den garanterade räntan tidigare plötsligt blev ogaranterad ska nu de eviga räntebidragen bli tillfälliga. Fastighetsinvesteringar är långsiktiga och kräver stabila spelregler. I Sverige är detta inte uppfyllt. Ett positivt förslag i utredningen är att på olika sätt öka förutsägbarheten och minska likviditetsproblemen kring fastighetsskatten genom olika begränsningsregler, slutar Ulf Perbo. (För kompletterande information ring Ulf Perbo, 08 - 698 58 62)

Dokument & länkar