BKRs tidning LERA utsedd till årets bästa branschtidning

Magasinet Lera belönades under måndagskvällen med Svenska Publishingpriset förstapris i kategorin Medlemstidning Bransch. Motiveringen löd: "För påhittiga texter, yrkesskickligt foto och utmärkt tryck - formsäkert".

Lera är ett inspirationsmagasin som lyfter fram spännande keramiska projekt världen över. Målet är att öka kunskapen om keramiska material samt att få fler arkitekter att använda materialet när de planerar nya byggnader. Detta sker genom att illustrera det keramiska materialets kvaliteter i reportage och personporträtt, författa kunskapshöjande artiklar och redovisa de senaste bransch- och produktnyheterna.

Lera har sedan 2014 producerats av content marketing-byrån Chiffer på uppdrag av Byggkeramikrådet. Magasinet kommer ut fyra gånger per år och målgruppen är i första hand landets arkitekter och BKRs medlemmar och medlemsföretag, d v s plattsättare och kakelleverantörer. Men, Lera läses även av byggherrar, fastighetsförvaltare och andra som är involverade i ny- och ombyggnationer. Lera har idag en upplaga på cirka 14 000 exemplar. 

– Jag är väldigt stolt och glad över att Lera tog hem priset i kategorin bästa medlemstidning bransch! säger Katarina Silfverswärd Wintzell, marknads- och kommunikationsansvarig på Byggkeramikrådet.

Alla tidigare nummer av Lera hittar du härhttps://www.bkr.se/inspiration/magasinet-lera/

BKR och Chiffer uppmärksammades dessutom i kategorin bästa medlemssajt där Byggkeramikrådets inspirationssajt tog även hem en andraplats.

Fakta Publishingpriset

Svenska Publishingpriset är en årlig jurybedömd tävling för filmer, webbplatser, tidningar, tidskrifter, böcker och andra trycksaker på engelska, norska eller svenska. Sedan år 1990 har Publishingpriset delats ut för lovvärd redaktionell kommunikation och marknadskommunikation.

För ytterligare information kontakta:

Katarina Silfverswärd Wintzell, Kommunikationsansvarig
Tel: 08-556 982 42, Mobil: 0705-87 56 70 Mail: katarina@bkr.se

Fakta om Byggkeramikrådet

Branschorganisation Byggkeramikrådet (BKR) bildades år 1989 av Plattsättarentreprenörernas Riksförening (PER) och Kakelföreningen (KAF). BKR ska leda den tekniska utvecklingen och ta tillvara kunskapen från entreprenörer och leverantörer inom det byggkeramiska området. Vår roll är också att agera rådgivare och expert när det gäller användandet av keramiska material, såväl i våtrum som i torra utrymmen. Våra Branschregler för våtrum, BBV, är för keramiska konstruktioner i våtrum ansedda som riktlinjer för fackmässighet inom området. En viktig del av BKR:s verksamhet är utbildning. Läs mer på www.bkr.se

Taggar:

Om oss

Byggkeramikrådet är ett servicebolag för kakel- och klinkerbranschen. Bakom BKR står över 4000 plattsättningsentreprenörer och leverantörer av kakel, tätskiktsprodukter, verktyg, brunnar och golvvärme. BKR är idag den självklara auktoriteten när det gäller användandet av keramiska material, såväl i våtrum som i torra utrymmen. Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum, BBV, är för keramiska konstruktioner i våtrum av hela "byggsverige" ansedda som riktlinjer för fackmässighet inom området. En mycket viktig del av BKR,s verksamhet är utbildning. Såväl av plattsättningsentreprenörer som önskar få behörighet att arbeta efter våra branschregler som av försäkringsbolag, besiktningsmän, fastighetsmäklare och andra aktörer i byggbranschen.