Förtydligande av kravet för tröskel i liv med vägg i våtutrymme

Report this content

 

Exempel på kontinuerlig försegling mellan tröskel, karm och vägg till innerdörr (vänster) och ytterdörr (höger).


Tätskikt i liv med vägg

Byggkeramikrådet (BKR) och Golvbranschens Våtrumskontroll (GVK) lanserade vid årsskiftet 2020/2021 nya branschregler för våtrum. Båda branschernas regler är samordnande för att plattsättare ska kunna ha samma förutsättningar och ställa samma krav på byggaren. Som ett led i samordningen har GVK och BKR gemensamt tagit fram ett förtydligande dokument till sina branschregler omkring hur tätning mot tröskel och dörrkarm ska ske.

Enligt Byggkeramikrådets branschregler för våtrum BBV21:1 punkt 6.3.2 och Golvbranschens våtrumskontrolls Säkra Våtrum 2021:1 punkt 8.9.1 ska försegling alltid utföras kontinuerligt mellan tröskel, karm och vägg oavsett placering i rummet. Nu vill vi från branschen informera alla led i byggbranschen att observera detta. Anledningen är att det finns stora risker i just den delen av våtrummet, vilket orsakar vattenskador när vatten kan ta sig ut till intilliggande rum.

Från branschen är nu ett önskemål att arkitekter, konstruktörer och byggare blir medvetna om detta och att de kan planera sitt byggande så att förutsättningarna finns på plats när plattsättaren kommer.

I fall där avstånd mellan vägg och tröskeln överstiger 100 mm, till exempel i en tvättstuga med ytterdörr är det möjligt att använda tätskiktssystemens inner- och ytterhörn och på så vis uppnå en bra tätning mot tröskeln. Det är i de fall smygen är mindre än 100 mm som plattsättaren får problem då det inte alltid är möjligt att täta kontinuerligt. Det är i dessa fall som tröskeln flyttas eller salas. Noteras att det beroende på tätskiktssystem kan vara möjligt att täta normalt även när den är närmare 100 mm om tätskiktleverantören har beskrivit en godkänd lösning för detta.


För mer information, kontakta:

Henrik Vestergaard, tekniker, 073-087 26 18, henrik.vestergaard@bkr.se

 

 

 

 

 

Fakta om Byggkeramikrådet

Branschorganisation Byggkeramikrådet (BKR) bildades år 1989 av Plattsättarentreprenörernas Riksförening (PER) och Kakelföreningen (KAF). BKR ska leda den tekniska utvecklingen och ta tillvara kunskapen från entreprenörer och leverantörer inom det byggkeramiska området. Vår roll är också att agera rådgivare och expert när det gäller användandet av keramiska material, såväl i våtrum som i torra utrymmen. Våra Branschregler för våtrum, BBV, är för keramiska konstruktioner i våtrum ansedda som riktlinjer för fackmässighet inom området. En viktig del av BKR:s verksamhet är utbildning. Läs mer på www.bkr.se

 

Taggar:

Media

Media