Byggkommissionen presskonferens 2 juli

PRESSKONFERENS Invandrare i byggbranschen Tid: tisdag 2 juli kl 08-15 - 09.30 - frukost serveras Plats: "Hagasalongen III" på Sheraton Hotel - Tegelbacken 6, Stockholm Medverkande: Mats Hammarstedt, Växjö universitet Widar Andersson, Gunn Johansson och Anders Aspling, Byggkommissionen Håkan Jacobsson, Peab Grundläggning AB Byggkommissionen presenterar rapporten "Yrkes- och näringsgrenstillhörighet bland invandrare med speciell inriktning på byggbranschen" som har gjorts av Jan Ekberg och Mats Hammarstedt, Växjö universitet på uppdrag av Byggkommissionen. - Invandrare har svårt att komma in i byggsektorn och lätt att åka ut. Vi hoppas att rapporten ska bidra till en öppen och seriös debatt om byggsektorns ansvar och möjligheter när det gäller brister i integrationen och människors utanförskap, säger Byggkommissionens ordförande Widar Andersson. Mycket få människor med invandrarbakgrund arbetar inom byggsektorn. Och de blir färre ju längre från Sverige de ursprungligen kommer. - En välkomnande byggbransch kan bli väl så attraktiv som branscher med mindre gynnsamt löneläge där invandrarna redan har etablerat sig, säger Gunn Johansson, Byggkommissionen. Håkan Jacobsson, Peab Grundläggning AB, har tillsammans med kolleger i andra företag gjort ett projektarbete inom SBL-programmet vid institutet för företagsledning IFL. I rapporten "Idébank för framtida personalförsörjning i bygg- och fastighetsbranschen". Författarna står själva för studiens innehåll och slutsatser. Du kan beställa rapporterna per mejl eller post. Välkommen! Meddela gärna om du kan komma till presskonferensen e-post: info@byggkommissionen.com tel: 08-21 02 72, fax: 08-21 02 73 Byggkommissionen är en fristående kommission - tillsatt av Sveriges Byggindustrier - som belyser hur branschens villkor påverkar framför allt medarbetarfrågor i vid bemärkelse. Arbetet pågår till och med den 31 oktober 2003. Byggkommissionen består av Widar Andersson (ordförande), Gunn Johansson, professor i arbetspsykologi och Anders Aspling, ek dr. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/26/20020626BIT00410/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/26/20020626BIT00410/wkr0002.pdf

Dokument & länkar