Bokslutskommuniké Byggmax Group 1 januari - 31 december 2022

Report this content

Stärkt position i tuff marknad

Sammanfattning av det fjärde kvartalet 2022
• Nettoomsättningen uppgick till 1 170 (1 301) Mkr, en minskning med 10,0 procent.
• Koncernens jämförbara försäljning minskade med 15,2 procent.
• Bruttomarginalen uppgick till 35,2 (34,8) procent.
• EBITA uppgick till -28 (25) Mkr, en EBITA-marginal på -2,4 (1,9) procent.
• Rörelseresultatet uppgick till -42 (12) Mkr, en rörelsemarginal på -3,6 (0,9) procent.
• Periodens resultat uppgick till -60 (-22) Mkr.
• Resultatet per aktie uppgick till -1,03 (-0,37) kronor.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -127 (-109) Mkr.
• Under perioden öppnades fyra (en) butik.
• Byggmax Group har tecknat en hållbarhetslänkad kreditfacilitet om 500 Mkr med Handelsbanken.
• Givet både den svårbedömda efterfrågan för större renoveringsprojekt och många möjligheter till tilläggsförvärv, 
har styrelsen valt att rekommendera att avstå utdelning för 2023.

Denna information är sådan information som Byggmax Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 januari 2023 kl. 08:00.

För ytterligare information, kontakta:

Helena Nathhorst, CFO
Tel: 076-119 00 40
E-post: helena.nathhorst@byggmax.se

Mattias Ankarberg, CEO Byggmax Group
Tel: 076-119 09 85
E-post: mattias.ankarberg@byggmax.se

Om Byggmax Group

Byggmax är en ledande nordisk detaljhandelskedja inom byggmaterial och gör-det-själv-produkter med en väl utbyggd e-handel och 200 butiker i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Byggmax erbjuder produkter av hög kvalitet till bästa pris, på ett enkelt och schysst sätt. Byggmax vill finnas nära sina kunder och, oavsett budget eller tidigare erfarenhet, erbjuda kunderna kunskap att förbättra sina hem. I Byggmax Group ingår även Skånska Byggvaror, ett nordiskt e-handelsbolag med egenutvecklade komplexa produkter för hem och trädgård, som till exempel uterum och växthus. Koncernen omsatte 7,3 miljarder kronor år 2022 och är noterad på Nasdaq sedan 2010.

Prenumerera

Dokument & länkar