Bokslutskommuniké januari-december 2017

Implementeringen av den nya strategin fortsätter enligt plan. Byggmax-segmentet har kommit längst och genomförandet av de strategiska initiativen har bidragit
positivt till Byggmax-segmentets starka lönsamhetsutveckling under 2017 (justerad EBITDA-marginal +0,7%-enheter). Skånska Byggvaror är mitt i en transformation och kostnadsbasen omstrukturerades i det fjärde kvartalet.


Det finansiella resultatet för fjärde kvartalet påverkades av implementeringen av vår nya strategi, en svag nordisk konsumentmarknad för byggmaterial påverkat av
tidigt höstväder och en svagare NOK. I kvartalet minskade försäljningen med 2,5 procent, påverkat negativt av valutaeffekter (-1,2%-enheters påverkan) och försäljningsutvecklingen i Skånska Byggvaror (-2,4%-enheter påverkan) som i huvudsak beror på aktiva beslut att minska mindre lönsam försäljning. EBITDA-marginalen exklusive engångsposter minskade 0,9 procent, signifikant påverkat av en svagare NOK.


Den underliggande Byggmax-verksamheten utvecklades positivt i kvartalet, med ökad försäljning, ökade marknadsandelar, och ökad lönsamhet.

1 oktober - 31 december
• Nettoomsättningen uppgick till 950,2 (974,9) Mkr, -2,5 procent.
• Nettoomsättningen jämförbara butiker minskade med 1,9 (-9,1) procent.
• Bruttomarginalen uppgick till 31,1 (29,8) procent.
• EBITDA uppgick till -1,9 (94,1) Mkr. EDITDA exklusive engångsposter uppgick till 22,1 (30,9) Mkr.
• EBITDA marginalen uppgick till -0,2 (9,7) procent. EBITDA marginalen exklusive engångsposter uppgick till 2,3 (3,2) procent.
• Rörelseresultatet uppgick till -59,0 (55,2) Mkr.
• Resultat efter skatt uppgick till -58,3 (56,8) Mkr.
• Resultat per aktie uppgick till -1,0 (0,9) kr.

1 januari - 31 december
• Nettoomsättningen uppgick till 5 321,4 (5 219,3) Mkr, +2,0 procent.
• Nettoomsättningen jämförbara butiker minskade med 0,1 (+0,8) procent.
• Bruttomarginalen uppgick till 31,0 (30,6) procent.
• EBITDA uppgick till 444,9 (581,3) Mkr. EBITDA exklusive engångsposter uppgick till 474,8 (469,0) Mkr.
• EBITDA marginalen uppgick till 8,4 (11,1) procent. EBITDA marginalen exklusive engångsposter uppgick till 8,9 (9,0) procent.
• Rörelseresultatet uppgick till 271,9 (391,8) Mkr.
• Resultat efter skatt uppgick till 194,6 (284,6) Mkr.
• Resultat per aktie uppgick till 3,2 (4,7) kr.

Taggar:

Om oss

Byggmax startades 1993 och har totalt 162 butiker i tre länder. 109 anläggningar finns i Sverige, 42 i Norge och 11 i Finland. Företaget omsatte drygt 5,1 miljarder kronor år 2018 och fortsätter att expandera kraftigt. Sedan starten har Byggmax affärsidé varit att vara det bästa och billigaste alternativet när konsumenten ska köpa byggmaterial med bra kvalitet. Byggmax har ett så kallat drive-in-system i alla butiker så att kunderna kan ta med bilen och lasta på sina varor direkt. Detta gör det enkelt och effektivt för kunden att handla, framför allt tyngre byggvaror. Byggmax aktie noterades på Stockholmsbörsen i juni 2010. För mer information se www.byggmax.se.

Prenumerera

Dokument & länkar