Byggmax Group omstrukturerar Skånska Byggvaror för att genomföra strategin för lönsam tillväxt

Skånska Byggvaror omstrukturerar kostnadsbasen och utvecklas mot en modern ledare inom ”Garden Living”. Initiativ lanseras för att fokusera verksamheten på den lönsamma kärnverksamheten, stärka digital kompetens, och minska operationella kostnader. Omstruktureringen av Skånska Byggvaror påverkar Byggmax Group’s finansiella resultat i det fjärde kvartalet 2017 med en engångskostnad på ca 50 miljoner kronor, varav ca hälften är kassaflödespåverkande. Pay-off tid är 2-2,5 år. För 2018 förväntar Skånska Byggvaror lägre operationella kostnader, lägre försäljning till följd av minskad marknadsföring av produkter som inte är en del av kärnverksamheten, och att avsluta året med en starkare, mer lönsam verksamhet. 

Skånska Byggvaror är ett ledande Nordiskt e-handelsföretag med en stark och lönsam verksamhet i kategorier relaterade till trädgårdsbyggnader, som t ex uterum och växthus. De senaste årens satsningar på att bredda verksamheten har dock medfört ökad komplexitet, ökade kostnader, och ett minskat fokus på att utveckla kärnverksamheten.

-          Det finns enorm potential i vår kärnverksamhet. Vi är marknadsledare i Norden, har en stark portfölj av egna produkter, en egen unik infrastruktur för e-handel, och en bred bas av nöjda kunder, säger Oscar Tjärnberg, VD för Skånska Byggvaror sedan 1:a oktober 2017. Vi genomför nu åtgärder för att rikta verksamheten rätt, och bygger på våra styrkor för att driva lönsam tillväxt.

Skånska Byggvaror utvecklas nu mot en modern ledare inom “garden living”, dvs uterum, växthus, och relaterade tillbehör för trädgårdsbyggnader. Flera initiativ har redan lanserats, inklusive:

  • Investeringar för att stärka e-handelskompetens, och för att stärka den egna produktportföljen inom kärnkategorier som uterum och växthus
  • Minska försäljning av mindre lönsamma produkter utanför kärnverksamheten. Detta genomförs i ett första steg genom minskad marknadsföring och exponering av produkter. Kategorier utanför kärnverksamheten inkluderar t ex dörrar, fönster, garagedörrar, arkivskåp, badrumsmöbler, bastu, förvaring, och garderober
  • Omstrukturering av kostnadsbasen för att sänka operationella kostnader. Detta inkluderar omorganisation till ett mindre huvudkontor, omtag om den danska verksamheten Pavillon, konsolidering av logistik- och kontorslokaler, och ökad butikseffektivitet genom minskad exponering av sortiment och lägre bemanning

Omstruktureringen av Skånska Byggvaror påverkar Byggmax Group’s finansiella resultat i det fjärde kvartalet 2017 med en engångskostnad på ca 50 miljoner kronor, varav ca hälften är kassaflödespåverkande . Den största kostnadskomponenten är hyreskostnader relaterat till kontorslokaler, lager, och butiksytor. De åtgärder som genomförs har en återbetalningstid (”pay-off” tid) på 2-2,5 år, mätt som årliga kostnadsbesparingar i förhållande till engångskostnaden. Åtgärderna kommer få viss positiv effekt på de operationella kostnaderna under 2018, och full effekt 2019.

-          De åtgärder vi nu genomför är ett viktigt steg mot att skapa en modern ledare inom “garden living”, säger Mattias Ankarberg, VD för Byggmax Group. Jag är imponerad över hur snabbt Oscar och hans team har satt samman en tydlig plan. 2018 blir ett omställningsår för Skånska Byggvaror. Vi förväntar oss lägre försäljning som följd av mindre marknadsföring av produkter utanför kärnverksamheten, investeringar för att genomföra den strategiska planen, och att avsluta 2018 med en starkare kärnverksamhet och lägre operationella kostnader. Jag ser fram emot att få se denna unika verksamhet utvecklas under Oscars ledning.

Denna information är sådan information som Byggmax Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Mattias Ankarbergs försorg, för offentliggörande den 18 januari kl. 13:00

För frågor, vänligen kontakta: Oscar Tjärnberg, VD Skånska Byggvaror. Mobil: +46 703 828 482 Email: oscar.tjarnberg@skanskabyggvaror.se

Mattias Ankarberg, VD Byggmax Group. Mobil: +46 761 190 985 E-mail: mattias.ankarberg@byggmax.se

Om Skånska Byggvaror

Skånska Byggvaror är en expansiv och lönsam nätbaserad nordisk distanshandlare på DIY-marknaden för raffinerade byggprodukter. Företaget grundades 1965 och har framgångsrikt utvecklats från en postorderhandlare till ett etablerat och marknadsledande onlineföretag. Skånska Byggvaror erbjuder ett omsorgsfullt utvalt och prisvärt utbud av produkter, främst genom sin online-försäljningskanal. Affärsmodellen kännetecknas av en hög andel produkter under eget varumärke, kontroll av värdekedjan från produktutveckling till hemleverans och hög servicenivå oavsett försäljningskanal. Förutom online-försäljningskanalerna har Skånska Byggvaror idag 14 showroom-butiker på två marknader, 10 butiker i Sverige och 4 i Norge.

Skånska Byggvaror ingår i Byggmax Group, som även omfattar Byggmax och Buildor. Företagskoncernen omsatte 5,2 miljarder kronor 2016 och Byggmax Group är noterat på Nasdaq sedan 2010.

Om Byggmax Group

Byggmax startades 1993 och finns för närvarande med 88 butiker i Sverige, 36 butiker i Norge och 9 i Finland. På hemsidan finns hela butikssortimentet tillgängligt, tillsammans med ett omfattande beställningssortiment.

Sedan starten har Byggmax affärsidé varit att vara det bästa och billigaste alternativet när konsumenten ska köpa byggmaterial med bra kvalitet. Byggmax har ett så kallat drive-in-system i alla sina butiker så att kunderna kan ta med bilen och lasta på sina varor direkt. Detta gör det enkelt och effektivt för kunden att handla, framför allt tyngre byggvaror.

Under slutet av 2015 och början av 2016 förvärvades Skånska Byggvaror samt Buildor AB. Skånska Byggvaror är ett expansivt distans- och e-handelsföretag som bl a säljer uterum och växthus. Skånska Byggvaror har verksamhet i Sverige, Norge och Danmark och har även ett antal showroombutiker. Buildor är en snabbväxande e-handelsaktör inom byggvaror, hem och trädgård.

 För ytterligare information, se www.byggmax.se eller www.skanskabyggvaror.se

Taggar:

Om oss

Byggmax startades 1993 och har totalt 162 butiker i tre länder. 109 anläggningar finns i Sverige, 42 i Norge och 11 i Finland. Företaget omsatte drygt 5,1 miljarder kronor år 2018 och fortsätter att expandera kraftigt. Sedan starten har Byggmax affärsidé varit att vara det bästa och billigaste alternativet när konsumenten ska köpa byggmaterial med bra kvalitet. Byggmax har ett så kallat drive-in-system i alla butiker så att kunderna kan ta med bilen och lasta på sina varor direkt. Detta gör det enkelt och effektivt för kunden att handla, framför allt tyngre byggvaror. Byggmax aktie noterades på Stockholmsbörsen i juni 2010. För mer information se www.byggmax.se.

Prenumerera

Dokument & länkar