Byggmax Group slutför förvärv av Skånska Byggvaror

Byggmax Group slutför förvärvet av samtliga aktier i Skånska Byggvaror. Totalt betalar Byggmax 936 MSEK, i form av både pris för samtliga aktier samt lösen av lån. I tillägg till den initiala köpeskillingen finns en möjlighet för Skånska Byggvarors aktieägare att få ytterligare betalning om 110 MSEK, om EBITDA överstiger 67 MSEK i 2016, med maximal utbetalning om EBITDA blir 79 MSEK eller högre. I samband med transaktionen blir Anders Johansson Eickhoff, VD Skånska Byggvaror, medlem i Byggmax Groups ledningsgrupp.

Skånska Byggvaror är en onlinebaserad distanshandlare på gör-det-själv-marknaden för förädlade byggvaruprodukter. Bolaget har verksamhet i Sverige samt Norge med ett sortiment fokuserat på husets inre och yttre miljöer, med allt ifrån fönster och dörrar till förvaring och uterum. De senaste tolv månaderna omsatte Skånska Byggvaror 690 MSEK, en tillväxt om cirka 20 procent på årsbasis, hade en EBITA på 47 MSEK samt en EBITDA på 53 MSEK (båda före jämförelsestörande poster, baserat på Q3 2015).

Eventuell tilläggsköpeskilling är baserad på den finansiella utvecklingen för Skånska Byggvaror under 2016. Transaktionen kommer att ha en positiv påverkan på Byggmax Groups resultat per aktie. Förvärvet av Skånska Byggvaror finansieras genom ökad skuldsättning.

Byggmax Group offentliggör informationen i enlighet med lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4:e januari 2016 klockan 13:00.

För ytterligare information kontakta:

Magnus Agervald, VD Byggmax
Tel: 076-119 00 20
E-post: magnus.agervald@byggmax.se

Anders Johansson Eickhoff, VD Skånska Byggvaror
Tel: 0733 22 30 00
E-post: anders.johanssoneickhoff@skanskabyggvaror.se

Om Byggmax Group

I Byggmax Group ingår Byggmax och Buildor. Byggmax startades 1993 och finns för närvarande med 76 butiker i Sverige från Ystad till Luleå. Företaget omsatte cirka 3,5 miljarder kronor år 2014 och fortsätter att expandera kraftigt. Byggmax finns även med 30 anläggningar i Norge och 13 i Finland. På hemsidan finns hela butikssortimentet tillgängligt, samt ett omfattande beställningssortiment. Sedan starten har Byggmax affärsidé varit att vara det bästa och billigaste alternativet när konsumenten ska köpa byggmaterial med bra kvalitet. Byggmax har ett så kallat drive-in-system i alla sina butiker så att kunderna kan ta med bilen och lasta på sina varor direkt. Detta gör det enkelt och effektivt för kunden att handla, framför allt tyngre byggvaror. Buildor är en snabbväxande onlineaktör inom byggvaror, med en omsättning på knappt 50 MSEK senaste 12 månaderna upp till september 2015, och med en tillväxt på över 150 procent samma tidsperiod. Buildor förvärvades av Byggmax Group i november 2015. Byggmax Groups aktie noterades på Stockholmsbörsen i juni 2010.

Om Skånska Byggvaror

Skånska Byggvaror är en expansiv och lönsam onlinebaserad nordisk distanshandlare på gör-det-själv-marknaden för förädlade byggvaruprodukter. Skånska Byggvaror strävar efter att erbjuda ett noga utvalt och prisvärt sortiment till hemmafixare, huvudsakligen genom sin webbplattform. Affärsmodellen kännetecknas av en hög andel produkter under eget varumärke, kontroll över värdekedjan från produktutveckling till hemleverans samt hög servicenivå oavsett försäljningskanal. Utöver webben har Skånska Byggvaror sex etablerade fysiska butiker, fyra i Sverige och två i Norge. Sedan grundandet 1965 har Bolaget framgångsrikt utvecklats från en postorderförsäljare till en etablerad distanshandlare med över sex miljoner besök på webben årligen. (www.skanskabyggvaror.se)

Om Polaris Private Equity som Byggmax förvärvar Skånska Byggvaror av:

Polaris Private Equity är en dansk/svensk kapitalfond som är baserad i Köpenhamn och investerar i väletablerade mindre och mellanstora verksamheter i Danmark såväl som i Sverige. Polaris första fond på EUR 188m blev realiserad i 2008, medan efterföljande tre fonder fortfarande är aktiva med ett förvaltat kapital på mer än EUR 1 miljard. Polaris investerar i verksamheter som har en stark utvecklingspotential och en typisk omsättning på SEK 200-1 500m. Per detta datum har Polaris hittills investerat i 32 bolag varav 19 blivit sålda samt genomfört mer än 50 tilläggsinvesteringar. (www.polarisequity.dk)

Taggar:

Om oss

Byggmax startades 1993 och har totalt 162 butiker i tre länder. 109 anläggningar finns i Sverige, 42 i Norge och 11 i Finland. Företaget omsatte drygt 5,1 miljarder kronor år 2018 och fortsätter att expandera kraftigt. Sedan starten har Byggmax affärsidé varit att vara det bästa och billigaste alternativet när konsumenten ska köpa byggmaterial med bra kvalitet. Byggmax har ett så kallat drive-in-system i alla butiker så att kunderna kan ta med bilen och lasta på sina varor direkt. Detta gör det enkelt och effektivt för kunden att handla, framför allt tyngre byggvaror. Byggmax aktie noterades på Stockholmsbörsen i juni 2010. För mer information se www.byggmax.se.

Prenumerera

Dokument & länkar