Byggmax Group uppdaterar finansiella mål

Report this content

Byggmax Groups styrelse har beslutat att uppdatera koncernens finansiella mål, för att bättre reflektera företagets tillväxtambitioner. 

Idag, tisdagen den 23:e mars, håller Byggmax Group en digital kapitalmarknadsdag. Programmet kommer behandla Byggmax position och ambitioner framåt, samt hur Byggmax påverkas av några av vår tids största trender: lågpris, hemmet och e-handel. Mot bakgrund av företagets position och framtida potential har styrelsen för Byggmax Group beslutat om uppdaterade finansiella mål.

”Vi har en stark position och växer klart snabbare än marknaden, och allra snabbast på e-handel”, säger Mattias Ankarberg, VD för Byggmax Group. ”Det nya försäljningsmålet, att nå SEK 10 miljarder 2025, visar tydligt på våra ambitioner att fortsätta växa. De övriga målen visar att vi vill göra det med god lönsamhet och utdelning till aktieägarna, i kombination med en fortsatt stark balansräkning och ansvarstagande för vår omvärld.”

De uppdaterade finansiella målen är:

  • Nettoomsättning på minst SEK 10 miljarder 2025 (tidigare mål: organisk tillväxt om 10-15% per år)
  • Rörelseresultat mätt som EBITA på 7-8% (oförändrat)
  • Nettoskuld / EBITDA (exkl. IFRS16, EBITDA rullande 12 månader) högst 2,5x (nytt mål)
  • Utdelning motsvarande minst 50% av nettovinsten (oförändrat)

I tillägg inför Byggmax Group ett externt kommunicerat hållbarhetsmål, som syftar till ett fortsatt högt tempo i företagets hållbarhetsarbete: Minska CO2-utsläpp från godstransporter med 70% till 2030 (per ton och km, jämfört med 2010 års nivå).

Den digitala kapitalmarknadsdagen hålls idag tisdag den 23 mars klockan 14.00 – 16.00. Anmälan sker på om.byggmax.se

Denna information är sådan som Byggmax Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-03-23 08:30 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Mattias Ankarberg, CEO
Tel: 076-119 09 85
E-post: mattias.ankarberg@byggmax.se

Helena Nathhorst, CFO
Tel: 076-119 00 40
E-post: helena.nathhorst@byggmax.se

Om Byggmax Group

Byggmax är en ledande nordisk detaljhandelskedja inom byggmaterial och gör-det-själv-produkter med en väl utbyggd e-handel och 180 butiker i Sverige, Norge och Finland. Byggmax erbjuder produkter av hög kvalitet till bästa pris, på ett enkelt och schysst sätt. Byggmax vill finnas nära sina kunder och, oavsett budget eller tidigare erfarenhet, erbjuda kunderna kunskap att förbättra sina hem. I Byggmax Group ingår även Skånska Byggvaror, ett nordiskt e-handelsbolag med egenutvecklade komplexa produkter för hem och trädgård, som till exempel uterum och växthus. Koncernen omsatte 6,8 miljarder kronor år 2020 och är noterad på Nasdaq sedan 2010.

Prenumerera

Dokument & länkar