Delårsrapport Byggmax Group 1 januari - 30 september 2021

Report this content

FORTSATT STARKT MOMENTUM

SAMMANFATTNING AV DET TREDJE KVARTALET 2021
• Nettoomsättningen ökade till 2 400 (2 200) Mkr, en tillväxt med 9,1 procent. Valutakurseffekter har påverkat
nettoomsättningen positivt med 0,2 procent.
• Koncernens valutakursjusterade jämförbara försäljning ökade med 2,3 procent.
• Bruttomarginalen uppgick till 34,8 (33,1) procent.
• EBITA uppgick till 406 (335) Mkr, en EBITA-marginal på 16,9 (15,2) procent.
• Rörelseresultatet uppgick till 395 (325) Mkr, en rörelsemarginal på 16,4 (14,8) procent.
• Periodens resultat uppgick till 306 (250) Mkr.
• Resultatet per aktie uppgick till 5,02 (4,09) kronor.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -230 (-311) Mkr.
• Byggmax Group AB har per 31 augusti tillträtt förvärvet om 100 procent av aktierna i norska Contera Group,
ägare till detaljhandelskonceptet Right Price Tiles med tolv egna butiker samt två franchise butiker.
• Under perioden öppnades två (tre) butiker.
• Styrelsen för Byggmax Group AB har beslutat att använda bemyndigandet från årsstämman 2021 för att införa
ett återköpsprogram av egna aktier. Det maximala belopp för vilket aktier får återköpas får inte överstiga 200
miljoner kronor.

Denna information är sådan som Byggmax är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2021 kl 08:00.

För mer information, vänligen kontakta:

Helena Nathhorst, CFO
Tel: 076-119 00 40
E-post: helena.nathhorst@byggmax.se

Mattias Ankarberg, CEO Byggmax Group
Tel: 076-119 09 85
E-post: mattias.ankarberg@byggmax.se

Om Byggmax Group

Byggmax är en ledande nordisk detaljhandelskedja inom byggmaterial och gör-det-själv-produkter med en väl utbyggd e-handel och 180 butiker i Sverige, Norge och Finland. Byggmax erbjuder produkter av hög kvalitet till bästa pris, på ett enkelt och schysst sätt. Byggmax vill finnas nära sina kunder och, oavsett budget eller tidigare erfarenhet, erbjuda kunderna kunskap att förbättra sina hem. I Byggmax Group ingår även Skånska Byggvaror, ett nordiskt e-handelsbolag med egenutvecklade komplexa produkter för hem och trädgård, som till exempel uterum och växthus. Koncernen omsatte 6,8 miljarder kronor år 2020 och är noterad på Nasdaq sedan 2010.

Prenumerera

Dokument & länkar