Delårsrapport Byggmax Group 1 januari - 31 mars 2022

Report this content

Stark start på 2022

Sammanfattning av det första kvartalet 2022
• Nettoomsättningen ökade till 1 271 (1 111) Mkr, en tillväxt med 14,4 procent.
• Koncernens jämförbara försäljning ökade med 0,8 procent.
• Bruttomarginalen uppgick till 35,5 (33,9) procent.
• EBITA uppgick till -4 (7) Mkr, en EBITA-marginal på -0,3 (0,7) procent.
• Rörelseresultatet uppgick till -18 (-2) Mkr, en rörelsemarginal på -1,4 (-0,2) procent.
• Periodens resultat uppgick till -23 (-11) Mkr.
• Resultatet per aktie uppgick till -0,39 (-0,17) kronor.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 257 (332) Mkr.
• Under perioden öppnades 2 (2) butiker.
• Byggmax Group AB har per den 1 januari 2022 tillträtt förvärvet om 100 procent av aktierna i BygMax A/S,
ett danskt ägarlett e-handelsbolag.
• Byggmax Group har presenterat två ytterligare hållbarhetsmål med syfte att minska utsläppen av växthusgaser.
• Årsstämman hålls den 5 maj 2022 med beslut om bland annat styrelsens förslag till utdelning om 4,00 kronor
per aktie och minskning av aktieantalet till följd av genomfört aktieåterköpsprogram.

Denna information är sådan som Byggmax är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 april 2022 kl 08:00.

För mer information, vänligen kontakta:

Helena Nathhorst, CFO
Tel: 076-119 00 40
E-post: helena.nathhorst@byggmax.se

Mattias Ankarberg, CEO Byggmax Group
Tel: 076-119 09 85
E-post: mattias.ankarberg@byggmax.se

Om Byggmax Group

Byggmax är en ledande nordisk detaljhandelskedja inom byggmaterial och gör-det-själv-produkter med en väl utbyggd e-handel och 190 butiker i Sverige, Norge och Finland. Byggmax erbjuder produkter av hög kvalitet till bästa pris, på ett enkelt och schysst sätt. Byggmax vill finnas nära sina kunder och, oavsett budget eller tidigare erfarenhet, erbjuda kunderna kunskap att förbättra sina hem. I Byggmax Group ingår även Skånska Byggvaror, ett nordiskt e-handelsbolag med egenutvecklade komplexa produkter för hem och trädgård, som till exempel uterum och växthus. Koncernen omsatte 7,6 miljarder kronor år 2021 och är noterad på Nasdaq sedan 2010.

Prenumerera

Dokument & länkar