Delårsrapport januari - mars 2019

Report this content

Första kvartalet innebar en bra start på året: försäljning och lönsamhet ökade, både bruttomarginal och kostnadskontroll  var starka, marknaden växte och Byggmax fortsatte ta andelar. Väderförutsättningarna var bättre än föregående år, även om inte lika gynnsamma som 2017.

Första kvartalet 2019:

Nettoomsättningen ökade med 7,5 procent till 715,4 Mkr (665,2)

Bruttomarginalen ökade till 33,4 procent (32,0 procent)

EBITA marginalen exkl. engångsposter förbättrades till -10,9 procent (-14,6 procent) 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar