DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2018

Under andra kvartalet fortsatte genomförandet av den strategiska planen i hög takt. Vi har hittills i år öppnat tolv nya Byggmaxbutiker, tio Byggmax trädgårdsavdelningar och fortsatt utveckla vår e-handel. Initiativen för att
transformera Skånska Byggvaror genomförs enligt plan.

Satsningarna har gett positiva effekter. De nya butikerna har mottagits väl och bidrar vid utgången av kvartalet signifikant till Byggmax försäljningstillväxt. Vi kan nu också konstatera att de två tillväxtinitiativ som lanserades
sommaren 2017, dvs ett format för mindre orter samt Byggmax trädgårdsavdelning, kommer vara en del av Byggmax framtida erbjudande.

Det andra kvartalet påverkades dock av utmanande externa faktorer. Försäljningen i april påverkades signifikant negativt av den sena säsongsstarten och råvarupriser för virke har ökat markant under våren vilket påverkat
bruttomarginalen negativt. Byggmax Group’s nettoomsättning i andra kvartalet minskade med 2,5 procent jämfört med samma period föregående år och lönsamheten mätt som EBITDA minskade till 168 (210) Mkr.

1 april - 30 juni
• Nettoomsättningen uppgick till 1 731,2 (1 775,8) Mkr, -2,5 procent.
• Nettoomsättningen jämförbara butiker minskade med 5,9 (-0,3) procent.
• Bruttomarginalen minskade till 30,2 (30,6) procent.
• EBITDA uppgick till 168,0 (210,2) Mkr. EBITDA exklusive engångsposter uppgick till 166,8 (210,2) Mkr.
• EBITDA marginalen uppgick till 9,7 (11,8) procent. EBITDA marginalen exklusive engångsposter uppgick till 9,6 (11,8) procent.
• Rörelseresultatet uppgick till 126,6 (171,8) Mkr.
• Resultat efter skatt uppgick till 96,7 (132,6) Mkr.
• Resultat per aktie uppgick till 1,6 (2,2) kr.

1 januari - 30 juni
• Nettoomsättningen uppgick till 2 396,4 (2 558,4) Mkr, -6,3 procent.
• Nettoomsättningen jämförbara butiker minskade med 9,6 (-0,1) procent.
• Bruttomarginalen ökade till 30,7 (30,5) procent.
• EBITDA uppgick till 110,5 (186,8) Mkr. EBITDA exklusive engångsposter uppgick till 100,5 (186,8) Mkr.
• EBITDA marginalen uppgick till 4,6 (7,3) procent. EBITDA marginalen exklusive engångsposter uppgick till 4,2 (7,3) procent.
• Rörelseresultatet uppgick till 28,6 (109,9) Mkr.
• Resultat efter skatt uppgick till 18,3 (81,0) Mkr.
• Resultat per aktie uppgick till 0,3 (1,3) kr.

Taggar:

Om oss

Byggmax startades 1993 och har totalt 154 butiker i tre länder. 103 anläggningar finns i Sverige, 40 i Norge och 11 i Finland. Företaget omsatte drygt 5,3 miljarder kronor år 2017 och fortsätter att expandera kraftigt. Sedan starten har Byggmax affärsidé varit att vara det bästa och billigaste alternativet när konsumenten ska köpa byggmaterial med bra kvalitet. Byggmax har ett så kallat drive-in-system i alla butiker så att kunderna kan ta med bilen och lasta på sina varor direkt. Detta gör det enkelt och effektivt för kunden att handla, framför allt tyngre byggvaror. Byggmax aktie noterades på Stockholmsbörsen i juni 2010. För mer information se www.byggmax.se.

Prenumerera

Dokument & länkar