DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2017

Byggmax ökade nettoomsättningen och påbörjade genomförandet av nya strategin

Under tredje kvartalet 2017 ökade Byggmax Group omsättningen och påbörjade implementering av den nya strategi som lanserades i juni. Nettoomsättningen
ökade 2,5% och lönsamhet mätt som EBITDA-marginal exklusive engångsposter minskade med 0,5 procentenheter. Omsättning och lönsamhet ökade för Byggmax-
segmentet och minskade för Skånska Byggvaror. Implementering av den nya strategin har påbörjats enligt plan. De tillväxtinitiativ som lanserades under
sommaren, ett Byggmax format för mindre orter samt Byggmax Trädgård, visar positiva indikationer och kommer expanderas till fler orter under 2018.


1 juli - 30 september
• Nettoomsättningen uppgick till 1 812,8 (1 767,8) Mkr, +2,5procent.
• Nettoomsättningen jämförbara butiker ökade med 1,0 (-0,3) procent.
• Bruttomarginalen uppgick till 31,6 (31,4) procent.
• EBITDA uppgick till 260,1 (317,5) Mkr. EDITDA exklusive engångsposter uppgick till 266,0 (268,5) Mkr.
• EBITDA marginalen uppgick till 14,3 (18,0) procent. EBITDA marginalen exklusive engångsposter uppgick till 14,7 (15,2) procent.
• Rörelseresultatet uppgick till 221,0 (235,3) Mkr.
• Resultat efter skatt uppgick till 171,9 (172,2) Mkr.
• Resultat per aktie uppgick till 2,8 (2,8) kr.

1 januari - 30 september
• Nettoomsättningen uppgick till 4 371,2 (4 244,4) Mkr, +3,0 procent.
• Nettoomsättningen jämförbara butiker ökade med 0,3 (+3,2) procent.
• Bruttomarginalen uppgick till 31,0 (30,8) procent.
• EBITDA uppgick till 446,8 (487,2) Mkr. EBITDA exklusive engångsposter uppgick till 452.7 (438.1) Mkr.
• EBITDA marginalen uppgick till 10,2 (11,5) procent. EBITDA marginalen exklusive engångsposter uppgick till 10,4 (10,3) procent.
• Rörelseresultatet uppgick till 330,9 (336,6) Mkr.
• Resultat efter skatt uppgick till 252,9 (227,9) Mkr.
• Resultat per aktie uppgick till 4,2 (3,8) kr.

Taggar:

Om oss

Byggmax startades 1993 och har totalt 162 butiker i tre länder. 109 anläggningar finns i Sverige, 42 i Norge och 11 i Finland. Företaget omsatte drygt 5,1 miljarder kronor år 2018 och fortsätter att expandera kraftigt. Sedan starten har Byggmax affärsidé varit att vara det bästa och billigaste alternativet när konsumenten ska köpa byggmaterial med bra kvalitet. Byggmax har ett så kallat drive-in-system i alla butiker så att kunderna kan ta med bilen och lasta på sina varor direkt. Detta gör det enkelt och effektivt för kunden att handla, framför allt tyngre byggvaror. Byggmax aktie noterades på Stockholmsbörsen i juni 2010. För mer information se www.byggmax.se.

Prenumerera

Dokument & länkar