Delårsrapport januari-september 2019

Report this content

I tredje kvartalet, årets största sett till försäljning, ökade försäljningen med 6 procent och rörelseresultatet (EBITA) ökade med 19 procent. Byggmax tillväxtinitiativ gav bra effekt, bruttomarginalen var stark och kostnadskontrollen fortsatt god. Skånska Byggvaror förbättrade resultatet för femte kvartalet i rad och återvände även till försäljningstillväxt.

Tredje kvartalet 2019:

Nettoomsättningen ökade 5,9 procent till 1 813,1 (1 712,7) Mkr

Bruttomarginalen ökade till 32,2 (30,7) procent

EBITA exkl. engångsposter ökade till 220,4 Mkr (185,7) Mkr 1 och EBITA marginalen uppgick till 12,2 (10,8) procent.

Denna information är sådan information som Byggmax Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21:a oktober 2019 kl. 08:00.

För ytterligare information, kontakta:

Karl Lindström, Interim CFO
Tel: +46 722 44 01 99
E-post: karl.lindstrom@byggmax.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar