Fyra av tio kunder känner sig lurade av hantverkare

Drygt 40 procent av de som köpt hantverkstjänster känner sig lurade eller missnöjda. Det visar en ny undersökning från Byggmax. Resultaten stämmer väl överens med en rapport från Konsumentverket som ser ett behov av tydligare regler för köp av hantverkstjänster. Nu satsar Byggmax offensivt för att förändra byggbranschen och har skapat fasta priser för flera hantverkstjänster.

-        Byggbranschen har ibland ett dåligt rykte när det gäller hantverkstjänster, kunden vet inte riktigt hur dyrt det blir i slutändan. Fast pris gör det möjligt för kunden att handla tryggt, säger Niklas Jansson, tjänstechef på Byggmax.

Konsumentverkets rapport ”Marknaden för hantverkstjänster – fördjupad analys och förslag till åtgärder” från april 2013 pekar på bristen på förtroende och att spelreglerna måste bli tydligare. Första rådet för åtgärder är:

En standardisering av arbetsprocessen kring hantverkstjänster för att underlätta och förtydliga spelreglerna mellan konsumenter och hantverkare före, under och efter ett arbete.

Även Byggmax har kommit till samma slutsats och anser att byggbranschen lider av det bristande förtroendet för hantverkare. Många svenskar väljer att inte sätta igång med byggprojekt för att man tycker det är för krångligt eller osäkert.

Nästan var fjärde svensk har lågt förtroende

Undersökningen visar också att förtroendet för hantverkare är lågt. 38 procent av svenskarna har ganska litet eller mycket litet förtroende för hantverkare inom bygg och renovering. Även hantverkare är trötta på branschens dåliga rykte och vill se en förändring och att andra säljer deras tjänster, så att de kan fokusera på att göra ett bra arbete.

Byggmax anslutna hantverkare uppger att man slipper lägga tid på besök, offert och annat säljarbete och kan fokusera på själva hantverket. På Byggmax kan man redan köpa ett femtontal tjänster som att lägga golv, byta dörrar, måla om samt mindre byggprojekt som att sätta upp innerväggar med mera till fast pris. Byggmax står för garantin om något skulle gå fel. Betyget från konsumenter är högt. Hittills ligger Byggmax tjänster på 8,6 i betyg på en 10-gradig skala.

-        Det nya sättet att köpa tjänster utmanar branschens löpande timdebitering. Det är Byggmax som tar ansvar för hela affären gentemot kund. Vi garanterar att kunden får det man betalat för, säger Niklas Jansson.

Undersökningen visar att 4 av 10 som köpt hantverkartjänster känner sig lurade eller missnöjda. Dåligt utförande (kvalitetsbrister) toppar listan på vad man är missnöjd med.

Från undersökningen

När du köpt hantverkstjänster, har du någon gång känt dig lurad eller missnöjd?

(Av de som köpt hantverkartjänster)

Ja                                41 procent

Nej                               59 procent

På vilket sätt har du känt dig lurad eller missnöjd:

Dåligt utförande (kvalitetsbrister)                   58 procent

Arbetet utfördes ej som överenskommet       45 procent

Förseningar i arbetet                                      45 procent

Priset högre än överenskommet                    30 procent

Ej klart inom överenskommen tid                   28 procent

De smutsade ned/förstörde saker                  23 procent

Fel i fakturan med tillkommande poster         18 procent

Dålig dialog under processen                        16 procent

Dåligt bemötande                                           8 procent

Hur stort förtroende har du generellt för hantverkare inom bygg och renovering?

Mycket stort                                                   2 procent

Ganska stort                                                  54 procent

Ganska litet                                                   32 procent

Mycket litet                                                    6 procent

Ingen uppfattning                                          7 procent

*Novus Sverigepanel under fältperioden 13-20 mars 2014. Totalt genomfördes 1070 intervjuer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Jansson, Tjänstechef Byggmax, Mobil: 076-119 09 50, E-post: niklas.jansson@byggmax.se

Magnus Agervald, VD Byggmax, Mobil: 0761-19 00 20, E-post: magnus.agervald@byggmax.se

Byggmax startades 1993 och finns för närvarande med 69 butiker i Sverige från Ystad till Luleå. Företaget omsatte cirka 3,2 miljarder svenska kronor år 2013 och fortsätter att expandera kraftigt. Byggmax finns även med 25 anläggningar i Norge och 13 i Finland, det totala antalet butiker är 107. Sedan starten har Byggmax affärsidé varit att vara det bästa och billigaste alternativet när konsumenten ska köpa byggmaterial med bra kvalitet. Byggmax har ett så kallat drive-in-system i alla sina butiker så att kunderna kan ta med bilen och lasta på sina varor direkt. Detta gör det enkelt och effektivt för kunden att handla, framför allt tyngre byggvaror. Byggmax aktie noterades på Stockholmsbörsen i juni 2010.

För mer information se www.byggmax.se.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media