Kvartal 2 Delårsrapport januari - juni 2019

I det andra kvartalet utvecklades Byggmax-koncernen positivt, trots en mer avvaktande marknad: försäljning  och bruttomarginal ökade, kostnadskontrollen  var fortsatt god, Byggmax fortsatte ta marknadsandelar och Skånska Byggvaror ökade lönsamheten för fjärde kvartalet i rad. Resultatet mätt som EBITA var i linje med föregående år.

Andra kvartalet 2019:

  •Nettoomsättningen ökade 3,9 procent till 1 799,0 (1 731,2) Mkr

  Bruttomarginalen ökade till 30,7 (30,2) procent

  EBITA exkl. engångsposter var i linje med samma period föregående år och uppgick till 132,9 (135,3) Mkr 

Under första halvåret ökade nettoomsättningen 4,9 procent och EBITA exkl. engångsposter ökade till 55,0 (38,5) Mkr.

Denna information är sådan information som Byggmax Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15:e juli 2019 kl. 08:00.

Taggar:

Om oss

Byggmax startades 1993 och har totalt 160 butiker i tre länder. 108 anläggningar finns i Sverige, 41 i Norge och 11 i Finland. Företaget omsatte drygt 5,3 miljarder kronor år 2017 och fortsätter att expandera kraftigt. Sedan starten har Byggmax affärsidé varit att vara det bästa och billigaste alternativet när konsumenten ska köpa byggmaterial med bra kvalitet. Byggmax har ett så kallat drive-in-system i alla butiker så att kunderna kan ta med bilen och lasta på sina varor direkt. Detta gör det enkelt och effektivt för kunden att handla, framför allt tyngre byggvaror. Byggmax aktie noterades på Stockholmsbörsen i juni 2010. För mer information se www.byggmax.se.

Prenumerera

Dokument & länkar