Nyckelpersoner i Byggmax-koncernen förvärvar teckningsoptioner

Report this content

Nyckelpersoner i Byggmax-koncernen förvärvar 466 000 teckningsoptioner i det nyligen beslutade incitamentsprogrammet 2023/2028.

På årsstämman den 5 maj 2023 beslutades om ett incitamentsprogram, innefattande riktad nyemission av teckningsoptioner till dotterbolaget Byggmax AB för vidareöverlåtelse till nyckelpersoner inom Byggmax-koncernen till marknadsvärde. Varje teckningsoption berättigar under perioden från och med den 12 juni 2028 till och med den 11 december 2028 till teckning av en (1) ny aktie i Byggmax Group AB till en teckningskurs om 37,70 kronor. Enligt beslutet får elva nyckelpersoner inom Byggmax-koncernen möjlighet att förvärva upp till sammanlagt 580 000 teckningsoptioner.

Överlåtelse av 466 000 teckningsoptioner har nu genomförts till deltagare i incitamentsprogrammet.

För mer information, vänligen kontakta:

Helena Nathhorst, CFO Byggmax Group
Tel: 076-119 00 40
E-post: helena.nathhorst@byggmax.se

Mattias Ankarberg, CEO Byggmax Group
Tel: 076-119 09 85
E-post: mattias.ankarberg@byggmax.se

Om Byggmax Group

Byggmax är en ledande nordisk detaljhandelskedja inom byggmaterial och gör-det-själv-produkter med en väl utbyggd e-handel och 200 butiker i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Byggmax erbjuder produkter av hög kvalitet till bästa pris, på ett enkelt och schysst sätt. Byggmax vill finnas nära sina kunder och, oavsett budget eller tidigare erfarenhet, erbjuda kunderna kunskap att förbättra sina hem. I Byggmax Group ingår även Skånska Byggvaror, ett nordiskt e-handelsbolag med egenutvecklade komplexa produkter för hem och trädgård, som till exempel uterum och växthus. Koncernen omsatte 7,3 miljarder kronor år 2022 och är noterad på Nasdaq sedan 2010.

Prenumerera

Dokument & länkar