Tullverket minskar tilläggsdebiteringen avseende 2010

Tullverket har omprövat beslutet om tilläggsdebitering av tull och antidumpningstull för 2010. Tullverket har minskat det totala beloppet som Byggmax dotterföretag Svea Distribution AB ska betala med 3 207 981 SEK (ex moms och tulltillägg). Det totala beloppet avseende 2010 var innan reduceringen 13 022 124 SEK. Tullverket ger alltså Byggmax delvis rätt redan innan själva frågan har nått domstol.
 
Sedan tidigare har Byggmax träffat avtal med leverantören om kompensation för de kostnader som uppstår med anledning av denna process. Det omprövade beslutet enligt ovan är därför kostnadsneutralt för Byggmax

Om oss

Byggmax startades 1993 och har totalt 160 butiker i tre länder. 108 anläggningar finns i Sverige, 41 i Norge och 11 i Finland. Företaget omsatte drygt 5,3 miljarder kronor år 2017 och fortsätter att expandera kraftigt. Sedan starten har Byggmax affärsidé varit att vara det bästa och billigaste alternativet när konsumenten ska köpa byggmaterial med bra kvalitet. Byggmax har ett så kallat drive-in-system i alla butiker så att kunderna kan ta med bilen och lasta på sina varor direkt. Detta gör det enkelt och effektivt för kunden att handla, framför allt tyngre byggvaror. Byggmax aktie noterades på Stockholmsbörsen i juni 2010. För mer information se www.byggmax.se.

Prenumerera

Dokument & länkar