ByggVesta AB

ByggVesta AB, ett Linköpings baserat kommersiellt fastighetsbolag, avyttrar 16 fastigheter till Klövern AB för ett värde av 750 mkr. ByggVesta behåller ett par centrala fastigheter omfattande ca 20 000m2

ByggVesta AB är ett helägt dotterbolag till Stellar Holdings gruppen i Seattle,USA, som ägs av svenskamerikanen Lars Jonsson med familj. ”Försäljningen är en del i vår långsiktiga strategi att frigöra kapital till en omfattande byggnation av hyresrätter för egen förvaltning inom storstadsregionerna”, säger Lars Jonsson. ByggVesta AB har som enda fastighetsbolag erhållit marktilldelning i Stockholm, Göteborg och Malmö i absoluta A-lägen. Bolaget planerar att bygga upp en portfölj av nyproducerade hyreslägenheter i centrala lägen i storstadsregionerna. Tidigare denna månad togs första spadtaget för ett av bolagets projekt i Hammarby Sjöstad (200lgh) av Borgarrådet Annika Billström och Landshövding Mats Hellström. Totalt har ByggVesta idag försäkrat sig om centrala byggrätter i Stockholm, Göteborg och Malmö för ca 1000 lägenheter vilka kommer att byggas under de kommande 2-3 åren. ”Vi kommer att fortsätta vårt nära samarbete med Linköpings kommun och deltaga i utvecklandet av stadskärnan samt medverka i byggandet av hyresrätter inom vattennära lägen. Den övergripande strategin är att inom fem till sju år bygga en portfölj innehållande 3000-4000 hyreslägenheter för egen förvaltning genom ett kostnadseffektivt byggande” säger Gunnar Nordfeldt, verkställande Direktör i ByggVesta koncernen. ByggVestas expansion sker nu främst i dotterbolaget ByggVesta BO. Information lämnas: VD Gunnar Nordfeldt 013-35 47 00, 070-548 25 00 Ekonomichef Per Fahlström 013-35 47 00, 070-247 97 00

Dokument & länkar