Förändring av antalet aktier och röster i C-RAD AB (publ)

Report this content

C-RAD AB (publ) meddelar om förändring av antalet aktier och röster i Bolaget.

Antalet aktier och röster i C-RAD har förändrats till följd av att 93 000 aktier av serie B har emitterats under mars månad genom utnyttjande av teckningsoptioner kopplat till incitaments program antaget vid årsstämma 2018.

Efter emissionen uppgår det totala antalet aktier till 33 752 302 varav 862 887 utgörs av A-aktier och 32 889 415 utgörs av B-aktier. Det totala antalet röster uppgår till 41 518 285, varav A-aktierna motsvarar 8 628 870 röster och B-aktierna 32 889 415 i C-RAD AB (publ) per den 31 mars, 2021. Bolagets registrerade aktiekapital uppgår till 5 062 846,73 kronor.

Om C-RAD

C-RAD utvecklar ytskanningsteknologi för strålterapi för att möjliggöra en mycket exakt dosavgivning till tumören och samtidigt skydda frisk vävnad från oönskad exponering. Med hjälp av höghastighets 3D-kameror i kombination med förstärkt verklighet stöder C-RAD den initiala patientpositioneringen och övervakar patientens rörelser under behandlingen för att säkerställa hög tillförlitlighet, ett effektivt arbetsflöde och ökad noggrannhet. C-RAD övervakar patientens rörelse utan att använda markörer eller ytterligare dos för att ge den högsta nivån av patientsäkerhet och komfort.

C-RAD. Inspiring excellence in cancer treatment.

C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

För ytterligare information:

Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

Denna information är sådan information som C-RAD AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2021 kl. 08:30 CET.

Dokument & länkar