Patent- och Marknadsdomstolen vid Stockholms Tingsrätt lämnar beslut i ärende där C-RAD yrkat på bättre rätt till Beamocular’s patent

Patent- och Marknadsdomstolen vid Stockholms Tingsrätt bekräftar C-RADs rätt till uppfinningen som beskrivs i patentansökan benämnd “Ionizing radiation detecting device” i domslutet som publicerats i dag. C-RAD lämnade in stämningsansökan avseende patenträttigheter mot bolaget Beamocular AB i maj 2017.

Beamocular lämnade den 2 mars 2015 in en patentansökan, följt av en PCT-patentansökan den 2 mars 2016. Beamoculars grundare och VD, Kristofer Maad, var tidigare anställd av C-RAD som VD för C-RAD Imaging AB till och med september 2014. C-RAD Imaging AB är ett dotterbolag till C-RAD AB, fokuserat på utveckling av bildplattor för bildtagning och dosimetri. Den omtvistade uppfinningen är nära relaterad till forskning och utveckling av C-RADs bilddetektor, för vilken C-RAD lämnade in en tidigare patentansökan under 2013 och som därefter har tilldelats ett amerikanskt patent. C-RADs detektor är ännu inte kommersialiserad.

Bolaget Beamocular har under processtiden ansökt om konkurs. Beamocular har fortfarande möjlighet att överklaga.

C-RAD har tagit rättskostnader och liknande kostnader om cirka 1,5 Mkr relaterat till stämningen, varav den större delen redan redovisats som kostnad fram till och med det första kvartalet 2019. Då domstolen beslutade i C-RADs fördel i ärendet ska Beamocular ersätta C-RAD för den fulla kostnaden. Med bakgrund av Beamoculars finansiella situation är det möjligt att C-RAD inte erhåller full ersättning.  

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 56 anställda. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet har integrerats. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.
För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

För ytterligare information:
Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

Denna information är sådan information som C-RAD AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juli 2019 kl. 13:00 CEST.