Penser Access: C-RAD - Orderingången på rekordnivåer

Under kvartalet ökade orderingången med 87 % jämfört med fjolåret. Tillväxten drevs primärt av den asiatiska marknaden samt via OEM distribution. På 12 månaders rullande är orderingången tillbaka på nya rekordnivåer efter årets svaga första kvartal och uppgår nu till SEKm 93 (SEKm 79 under Q116). Den högre orderingången vittnar om att försäljningen börjar ta fart men vi räknar med att detta kommer att synas först under slutet av 2016. Därav sänker vi vår försäljningsprognos med 4,8% för 2016. Drivet av bolagets dubblerade säljorganisation på nyckelmarknader samt marknadsgodkännandet i Asien och det nya GE-avtalet ser vi dock fortsatt positivt på bolagets möjlighet att skapa god tillväxt under nästa år.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/orderingangen-pa-rekordnivaer/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera