C Security Systems AB (publ): Sista dag för handel med BTA

Report this content

Sista dag för handel i BTA är satt till torsdag den 17 oktober 2019. Stoppdag hos Euroclear är måndag den 21 oktober 2019.

Registrering samt aktiekapital
 
22 702 644 aktier har registrerats hos Bolagsverket. Efter registrering hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i C Security Systems till 68 107 932 aktier och aktiekapitalet uppgår till 953 511,05 SEK.


C Security Systems AB (publ)
Styrelsen 


För ytterligare information kontakta VD Magnus Söderberg på telefon 08-5000 10 52 eller e-post: ir@c-pod.se


Kort om C Security Systems AB 

C Security Systems utvecklar och säljer webbaserade larm-, övervaknings- och söksystem, som fungerar globalt och är framtaget för olika fordon. Produkterna säljs och marknadsförs under varumärket C-pod, främst avsedd för fritidsbåtar, samt C-pod Lite och C-pod ELite, avsedd för ett flertal olika fordonstyper.

Prenumerera

Dokument & länkar