Finansieringsbolaget CGI FINANCE utökar marknadsföringskampanj

Report this content

CGI FINANCE GROUPE SOCIETE GENERALE (CGI) har meddelat C Security’s franska distributör att de vill upprepa kampanjen i Paris samt utöka kampanjen så den även omfattar båtmässorna i Cannes, La Rochelle och Monaco. Mässorna äger rum under perioden september till december 2019.

Bakgrund

CGI är ett stort europeiskt finansieringsbolag som fokuserar på finansiering av båtköp. Under båtmässan i Paris i december 2018 gjorde CGI en marknadsföringskampanj där nya kunder till CGI blev erbjudna en C-pod Lite inklusive ett års abonnemang för 1€. CGI betalade för C-pod Lite- enheterna och försäkringsbolaget HELVETIA Assurances SA betalade för abonnemanget (12 månader). CGI var nöjda med kampanjen som inbringade flera hundra förfrågningar. Utav dessa förfrågningar godkändes ca 100 stycken vilket resulterade i en order på lika många C-pod Lite till Bolaget (ordervärde ca 150 tkr inklusive abonnemang). Systemen ropas av varje månad i samband med leverans av båtarna.

De aktuella båtmässorna är de största i Frankrike där Paris är störst (ca 200 000 besökare), näst störst är mässan i La Rochelle (ca 80 000 besökare), sedan kommer mässan i Cannes (ca 50 000 besökare) och minst är mässan i Monaco (ca 30 000 besökare).

C Security Systems AB (publ) Styrelsen 


För ytterligare information kontakta VD Magnus Söderberg på telefon 08-5000 10 52 eller e-post: ir@c-pod.se

Denna information är sådan information som C Security Systems AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 september 2019.

Kort om C Security Systems AB 

C Security Systems utvecklar och säljer webbaserade larm-, övervaknings- och söksystem, som fungerar globalt och är framtaget för olika fordon. Produkterna säljs och marknadsförs under varumärket C-pod, främst avsedd för fritidsbåtar, samt C-pod Lite och C-pod ELite, avsedd för ett flertal olika fordonstyper.

Prenumerera

Dokument & länkar