Intressebolaget Spåra Group AB genomför nyemission

Report this content

Styrelsen i Spåra Group AB har idag beslutat att genomföra en nyemission på 8,1 Mkr för att ytterligare öka försäljningen inför en internationell expansion senare i år.

Hela styrelsen och några externa intressenter har meddelat att de tillsammans är beredda att teckna över 75 % av hela emissionen. Detaljer kring denna emission finns att hitta på https://c-pod.com/sv/gospara/.

C Security Systems AB (publ) Styrelsen

För ytterligare information kontakta VD Magnus Söderberg på telefon 08-5000 10 52 eller e-post: ir@c-pod.se

Denna information är sådan information som C Security Systems AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2020.


Kort om C Security Systems AB

C Security Systems utvecklar och säljer webbaserade larm-, övervaknings- och söksystem, som fungerar globalt och är framtaget för olika fordon. Produkterna säljs och marknadsförs under varumärket C-pod, främst avsedd för fritidsbåtar, samt C-pod Lite och C-pod ELite, avsedd för ett flertal olika fordonstyper.

Prenumerera

Dokument & länkar