C Technologies dotterbolag Anoto initierar samarbete med ReadSoft för utveckling av verktyg som omformaterar handskriven

C Technologies dotterbolag Anoto initierar samarbete med ReadSoft för utveckling av verktyg som omformaterar handskriven text ReadSoft, marknadsledande inom automatisk datafångst och omformatering av handskriven information och Anoto påbörjar samarbete för att utveckla tjänster baserade på Anoto konceptet och ReadSoft teknologi. Med ReadSofts programvara Eyes & Hands FORMS läses den nedskrivna informationen på pappret. Därefter tolkas och verifieras den innan den slutligen överförs till elektroniskt format. Kombineras ReadSofts teknologi med Anoto konceptet möjliggör den gemensamma lösningen utveckling av mobila lösningar för att fånga och omformatera handsskriven information. Som en del av överenskommelsen köper ReadSoft utvecklingsverktyget Application Development Kit (ADK) och Graphic Development Kit (GDK)*, med avsikt att ta fram formulär som lätt kan tolkas och läsas. "Anoto har skapat ett kommunikationssystem för handskrift, som är ett utmärkt komplement till ReadSofts teknologi", säger Jan Andersson, VD, ReadSoft. "Genom att kombinera den nya standarden för penn- och pappersteknologin med våra produkter hoppas vi finna helt nya användningsområden för våra produkter". "ReadSoft har länge varit ledande inom automatisk datafångst och tolkning av handsskriven information", säger Christer Fåhraeus, VD, Anoto AB. "Bolaget är en passande partner för Anoto och erbjuder de teckenigenkänningsmöjligheter som Anoto konceptet behöver". Anoto har utvecklat en global standard för det digitala pappret och kommer att lansera tjänster där handskriven text automatiskt förvandlas till data som förs vidare med epost, fax eller SMS. Anteckningar, som skrivs på papper, skickas vidare med hjälp av en digital kamera som registrerar det som skrivs av pennan. Pennan är utrustad med minne och sändare som förmedlar informationen till mottagande dator med hjälp av en Bluetooth teknologi. * Graphical Design Kit (GDK) vänder sig till grafiska designers, som med dess hjälp kan utveckla den grafiska delen av applikationer och tjänster med Anoto funktionalitet. Anoto mönstret trycks på olika typer av papper och pappersprodukter som därigenom bland annat ges olika funktioner. En användare kan t.ex. med hjälp av en digital penna med Anoto funktionalitet beställa varor direkt från en katalog försedd med Anoto mönster. För mer information, kontakta: Christer Jan Andersson Charlotte Laveson Fåhraeus VD VD Informationschef Anoto AB ReadSoft AB Anoto AB +46 733 45 12 + 46 708 37 66 00 +46 733 478 620 05 ReadSoft är världsledande på automatisk datafångst. Vi tillverkar programvara för automatisk registrering och tolkning av data på blanketter, formulär och fakturor. Sedan grundandet 1991 har ReadSoft utvecklats till en världsomspännande koncern med tretton dotterbolag i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien, England, USA, Mexico, Chile, Brasilien och Australien. Under de senaste fem åren har företaget i genomsnitt växt med 70%. Under år 2000 omsatte ReadSoft 292 MSEK. I maj månad utsåg tidningen Veckans Affärer ReadSoft till "Årets IT-Företag 2001". www.readsoft.com Företaget Anoto AB grundades i Lund i slutet av 1999 som ett helägt dotterbolag till C Technologies AB. Anoto har idag ca 180 anställda med kontor i Lund, Stockholm, Boston, Tokyo och Hong Kong. www.anoto.com C Technologies AB (publ) grundades 1996 och är ett svenskt högteknologiskt utvecklingsföretag med spetskompetens inom områdena digital kamerateknik och avancerad bildbehandling. C Technologies Group, där dotterbolagen Anoto AB och WeSpot AB ingår, har omkring 300 anställda och kontor i Lund, Stockholm, Atlanta, Boston, Tokyo och Hong Kong. Större ägare är grundaren Christer Fåhraeus, Capital Group och Ericsson. C Technologies aktie är noterad på OM Stockholmsbörsens O- lista (Attract 40). www.ctechnologies.se En global de facto standard för digitalt papper Anoto skapar en global de facto standard för digitalt papper. Konceptet bygger på att förena en av människans mest använda kommunikationssätt, papper och penna, med alla de möjligheter den digitala kommunikationen erbjuder. Denna kombination är Anoto funktionalitet. Bakom Anoto funktionaliteten finns en rad teknologier så som pennteknologi, serverteknologi, pappersteknologi, innefattande ett egenutvecklat mönster, samt Bluetoothtm kommunikation. Alla dessa teknologier möjliggör att själva Anoto funktionaliteten blir så intuitiv och spontan för slutanvändaren som möjligt, allt för att penna och papper även skall när de erbjuder digitala möjligheter vara penna och papper. Ett nätverk av partner Anoto etablerar de facto standarden för digitalt papper, genom ett nätverk av partners från olika branscher: mobiltelefonbranschen, traditionella penntillverkare och papperstillverkare, operatörer, tjänsteutvecklare, m.fl. Anoto har idag ca 50 partners i Europa, USA och Asien. Som vanligt papper och penna, fast mer... Anoto funktionalitet gör att handskrivna anteckningar blir digitala. Vanligt papper har försetts med det nästan osynliga Anoto mönstret. Med hjälp av den digitala pennan, som läser av pennans rörelse över Anoto mönstret, kan vad som än skrivits eller ritats fastställas, den skrivna informationen kan sedan, via en Bluetoothtm enhet (t.ex. en mobiltelefon), skickas direkt till vilken dator, mobiltelefon, PDA, fax eller informationsbank som helst. Anoto mönstret kan även ges mycket specifika funktioner, vilket gör att tjänster som informationsinhämtning och beställningar från kataloger och tidningar kan göras direkt ifrån dessa med hjälp av den digitala pennan. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/12/20011212BIT00280/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/12/20011212BIT00280/bit0001.pdf

Dokument & länkar