Rapport från Extra Bolagsstämma i C Technologies AB

Rapport från Extra Bolagsstämma i C Technologies AB Vid Extra Bolagsstämma i C Technologies AB i dag fattades beslut om förvärv genom apportemission av Ericssons andel om 30 procent i Anoto AB. Genom detta blir Anoto helägt dotterbolag till C Technologies. Vidare beslutades att genomföra en riktad nyemission om 450.000.000 kronor till större svenska och internationella investerare. C Technologies tre största aktieägare efter nyemission och förvärv av aktier i Anoto är därmed Ericsson (24%); Capital Group (12%) och Christer Fåhraeus (9%). Mats Lindoff, VD, C Technologies berörde de viktigaste händelserna under året som gått och redogjorde för den kvartalsrapport som publicerats tidigare under november månad. Bolaget rapporterade då att omsättningen jämfört med föregående år ökat med 116 % och att C Technologies bedöms kassaflödespositivt första halvåret 2002 och Anoto första halvåret 2003. Christer Fåhraeus, VD, Anoto AB framhöll i sitt anförande att Anoto nu är fullfinansierat och att kommersialiseringfasen av Anoto konceptet påbörjats. Bolaget har skaffat sig en unik position på marknaden genom att ha etablerat en världsstandard för digitalt papper. I samband med Bolagsstämman demonstrerades ett urval av bolagets produkter för närvarande aktieägare. · Beslut fattades om förvärv genom apportemission av Ericssons andel om 30 procent i Anoto AB. C Technologies nyemitterar därmed 13.825.339 aktier till Ericsson. Teckningslikviden skall erläggas genom att Ericsson tillskjuter samtliga Ericssons 113.250.000 aktier i Anoto. Genom emissionen blir Anoto ett helägt dotterbolag till C Technologies. · Vidare beslutades att genom riktad nyemission tillföra C Technologies 450.000.000 kronor genom emission av 17.307.692 aktier till en kurs av SEK 26:-. Bland tecknarna märks Ericsson, Capital Group, Livförsäkringsaktiebolaget Skandia, Fjärde AP-fonden, Sjätte AP-fonden, Robur fonder, Länsförsäkringar Liv/Fonder och Banco fonder. Emissionskursen har motsvarat det vägda genomsnittet av betalkursen för C Technologies aktie på Stockholmsbörsen under en period om fem bankdagar från och med den 30 oktober 2001 till och med den 5 november 2001. · Styrelsen anmälde att Christer Fåhraeus inte tilldelats några aktier i nyemissionen eftersom denna blivit övertecknad. Frågan om tilldelning till Christer Fåhraeus utgick därför. För mer information; v.v. kontakta: Mats Lindoff Birgitta Plyhm Koncernchef Informationsansvarig C Technologies AB C Technologies AB +46 46 540 10 05 +46 702 07 36 32 C Technologies AB (publ) grundades 1996 och är ett svenskt högteknologiskt utvecklingsföretag med spetskompetens inom områdena digital kamerateknik, bildbehandling och digitala pennor. Företagets huvudprodukt är läspennan C-Pen® som erhållit flera internationellt betydande utmärkelser för bästa IT-produkt. Pennan läser, lagrar, bearbetar och överför text trådlöst, alternativt via kabel, till PC. Vidare kan man översätta, skicka e-mail, SMS och faxmeddelanden, samt läsa streckkoder med hjälp av C-Pen. C Technologies Group, där också dotterbolagen Anoto AB och WeSpot AB ingår, har idag ca 300 anställda och kontor i Lund, Stockholm, Atlanta, Boston, Tokyo och Hong Kong. Större ägare är grundaren Christer Fåhraeus, Capital Group och Ericsson. C Technologies aktie är noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista (Attract 40). För mer information: www.ctechnologies.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/19/20011119BIT00970/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/19/20011119BIT00970/bit0001.pdf

Dokument & länkar