WeSpot och Visionics lanserar ansiktsigenkänning, inbyggd i kamera

WeSpot och Visionics lanserar ansiktsigenkänning, inbyggd i kamera - Nytt sätt att leverera världsledande teknik LUND, SVERIGE/JERSEY CITY, USA. Visionics Corporation (NASDAQ:VSNX), världsledande tillverkare av identifikationssystem, och WeSpot, ett dotterbolag till C Technologies, inleder ett samarbete. Genom detta kan kapaciteten i Visionics applikation FaceIt® överföras på WeSpots "Smart Camera Platform". WeSpot räknar med att ha den nya produkten färdig för leverans under 2002. WeSpots Smart Camera Platform registrerar händelser, exempelvis ett inbrott, och larmar. Kameran har inbyggd processor, vilket gör att tekniken med ansiktsigenkänning kan användas direkt i kameran. Att tekniken integreras innebär att till exempel inbrottslarm, inpasseringssystem och flygplatsövervakning kan erbjudas till en avsevärt lägre kostnad än i traditionella lösningar. - Vi strävar efter att införliva den bästa tekniken när vi erbjuder vår produkt på marknaden. Vi är stolta över att arbeta med marknadsledaren på området, Visionics Corporation, när vi levererar integrerad ansiktsigenkänning på WeSpots Smart Camera Platform. Vi planerar erbjuda tekniken i kombination med våra övriga applikationer, såsom "Intelligent Intrusion Sensor", "Smart Door Opener" och "NurseSensor". Dessutom kan den ingå som en viktig del i framtida applikationer, som exempelvis inpasseringssystem med ansiktsigenkänning, säger Lars Holmqvist, vd för WeSpot. "Intelligent Intrusion Sensor" upptäcker, övervakar och vidarebefordrar automatiska alarm. "Smart Door Opener" öppnar automatiska dörrar på ett smartare sätt, genom precis beräkning av riktning, position och storlek. På så sätt kan bland annat energikostnaderna sänkas och säkerheten höjas. "NurseSensor" är ett nytt sätt att erbjuda en säkrare värld för äldre och handikappade människor. - Vi tar till oss teknologin i samma takt som infrastrukturen i omgivningen förbättras. Att applicera FaceIt®-teknologin på WeSpots 'Smart Camera Platform', är ett exempel på företagets mission att göra ansiktsigenkänning tillgänglig i alla sammanhang. Genom att placera funktionerna i själva kameran undanröjer vi många hinder i strävan att kunna installera och integrera ansiktsigenkänning på konsumentmarknaden. Vi välkomnar WeSpot till vår familj av partners och ser fram emot att kunna leverera dessa nya och spännande möjligheter på marknaden, säger Joseph J Atick, ordförande och vd för Visionics. Bilder för nedladdning på: www.visionics.com/newsroom/downloads/images/ och www.wespot.com Vill du veta mer? Kontakta: Lars Holmqvist, vd för WeSpot AB. Tel. +46 (0)733-45 14 51 Birgitta Plyhm, Informationschef på C Technologies AB. Tel. +46 (0)702- 07 36 32 Tim Pidgeon, Visionics UK. Tel. +44 (0) 1793 441910 Frances Zelazny, Director of Corporate Communications, Visionics. Tel. +1-201-332-9213 WESPOT AB FINNS På FORSKNINGSBYN IDEON I LUND. FöRETAGET GRUNDADES 1999 OCH HAR NU CIRKA 30 ANSTäLLDA. AFFäRSKONCEPTET GåR UT På ATT UTVECKLA SMARTA KAMEROR FöR OLIKA ANVäNDNINGSOMRåDEN. FöRETAGET äR ETT DOTTERBOLAG TILL C TECHNOLOGIES AB MED MALMöHUS INVEST AB, SEB FöRETAGSINVEST, BURE INVEST OCH CR&T VENTURES SOM MINORITETSäGARE. C TECHNOLOGIES äR NOTERAT På STOCKHOLMSBöRSENS O-LISTA (ATTRACT 40). BILDER OCH MER INFORMATION KAN FåS På WWW.WESPOT.COM ELLER GENOM ATT RINGA LARS HOLMQVIST, VD, På TELEFON 0733-45 14 51. C TECHNOLOGIES AB (PUBL) GRUNDADES 1996 OCH äR ETT SVENSKT HöGTEKNOLOGISKT UTVECKLINGSFöRETAG MED SPETSKOMPETENS INOM OMRåDENA DIGITAL KAMERATEKNIK, BILDBEHANDLING OCH DIGITALA PENNOR. FöRETAGETS HUVUDPRODUKT äR LäSPENNAN C-PEN®, SOM ERHåLLIT FLERA INTERNATIONELLT BETYDANDE UTMäRKELSER FöR BäSTA IT-PRODUKT. PENNAN LäSER, LAGRAR, BEARBETAR OCH öVERFöR TEXT TRåDLöST, ALTERNATIVT VIA KABEL, TILL PC. VIDARE KAN MAN öVERSäTTA, SKICKA E-MAIL, SMS OCH FAXMEDDELANDEN, SAMT LäSA STRECKKODER MED HJäLP AV C-PEN. C TECHNOLOGIES GROUP, DäR OCKSå DOTTERBOLAGEN ANOTO AB OCH WESPOT AB INGåR, HAR IDAG CA 300 ANSTäLLDA OCH KONTOR I LUND, STOCKHOLM, ATLANTA, BOSTON, TOKYO OCH HONG KONG. STöRRE äGARE äR GRUNDAREN CHRISTER FåHRAEUS, STATE STREET BANK, ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS OCH SEB FONDER. C TECHNOLOGIES AKTIE äR NOTERAD På OM STOCKHOLMSBöRSENS O-LISTA (ATTRACT 40). För mer information: www.ctechnologies.se Visionics Corporation är världsledande på identifikationsteknologi och identifikationssystem, och innehar en unik position med sitt omfattande utbud av biometriska produkter: FaceIt®, live scan, IBIS och BNP. and is uniquely positioned with a comprehensive set of biometric identification product offerings: FaceIt®, live scan, IBIS and BNP. Prisbelönta FaceIt är den mest utvecklade ansiktigenkänningsmjukvaran som tillåter datorer att snabbt och säkert upptäcka och känna igen ansikten i ett brett spektra av användningsområden., såsom identifikationslösningar, övervakning, informationssäkerhet och bankväsende. TENPRINTER, FingerPrinter CMS och ToolBox live scan systems, som kontrollerar fingeravtryck utan att använda bläck, används av myndigheter, flygplatser, banker och andra kommersiella insitiutioner i USA. IBIS är ett revolutionerande mobilt identifikationssystem som kontrollerar fingeravtryck och fotografier för trådlös överföring till myndigheter och andra databaser för omedelbar identifikation. BNP är den enda kommersiellt tillgängliga plattformen som kan leverera skalbara biometriska lösningar. Den inkluderar FaceIt-teknologin för utförande i storskaliga nätverk och omedelbar identifikation. Visionics kompletta sortiment reflekterar dess ledande ställning i den biometriska industrin och strävan efter innovationer av identifikationsteknologin. Mer information om Visionics kan fås via företagets hemsida; http://www.visionics.com eller av Frances Zelazny, Director of Corporate Communications på telefon+1 201-332-9213. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/16/20011116BIT00200/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/16/20011116BIT00200/bit0001.pdf

Dokument & länkar