Marknadsföring och försäljning av aktier I spelutvecklingsbolaget C2 Capital AB

Report this content

Bolaget gör härmed ett förtydligande till aktieägarna i bolaget gällande marknadsföring och försäljning av aktier i C2 Capital AB (”C2 Capital” eller ”Bolaget”).

Larina AB, som ny huvudägare i C2 Capital AB, är idag det enda bolaget som har avtal med Bolaget om att marknadsföra och att kommunicera om Bolagets verksamhet. Som ny huvudägare kommer Larina att se till att allt investerat kapital går oavkortat till utvecklingen och marknadsföringen av C2 Capitals betting plattform.
 
Larina AB har idag inte något samarbete med någon utomstående aktör på kapitalmarknaden som förmedlar försäljning av bolagets aktier.

Murat Kücükvardar, Verkställande direktör i C2 Capital AB
E-post: murat@larina.se
Telefon: +46 40-643 47 30

C2 Capital investerar i en banbrytande plattform för vadslagning på digital- och fiatvalutor baserad på blockchainteknologi. Bolaget planerar att lansera plattformen i Europa och Nordamerika, vilket borgar för en hög tillväxtpotiential. C2 Capital kommer att ansöka om att lista aktien på en lämplig börs i Stockholm under våren 2024.

Prenumerera