Cabonline går in i Danmark och stärker därmed sin position som Nordens ledande leverantör av taxitjänster

Report this content

Genom förvärvet av Taxi 4x27 i Danmark stärker Cabonline sin position, som Nordens ledande leverantör av taxitjänster. Taxi 4x27 har verksamhet i Köpenhamn, Århus, Odense, Fredrikshamn, Holstebro och Sönderborg. Genom förvärvet ansluter sig 230 åkerier med totalt 300 taxibilar till Cabonlines franchisemodell med verksamhet sedan tidigare i Sverige, Norge och Finland.

Under 36 månader kommer befintlinga samt nytillkommande taxibilar i Danmark erhålla en reducerad fast avgift, vilket utgör förvärvslikviden. Taxi 4x27 kommer successivt integreras i Cabonlinekoncernen och inom sex månader kommer taxibilar kunna bokas i såväl Sverige, Norge, Danmark och Finland genom Cabonline appen.

”Förvärvet av Taxi 4x27 i Danmark är en viktig pusselbit för Cabonline. Genom förvärvet stärker vi vår nordiska position samtidigt som vi genom förvärvet får en stark position i Danmark. Utifrån denna plattform  kan vi  fortsätta att växa organiskt på den högintressanta danska marknaden, vilken står inför avreglering.”, säger Peter Viinapuu, koncernchef för Cabonline.

För mer information

Boel Sundvall, IR-ansvarig, boel.sundvall@cabonline.com, tel. +46 70 560 60 18

Om Cabonline:

Cabonline är Nordens ledande taxiföretag med 2 700 anslutna åkerier och cirka 5 300 fordon i Sverige, Norge och Finland. Inom Cabonline finns en rad välkända varumärken som TaxiKurir, Norgestaxi, TOPCAB, Kovanen, Taxi Skåne, Taxi Väst, Umeå Taxi och Sverigetaxi. Genom Cabonline får åkerierna tillgång till attraktiva kundavtal, stöd från branschledande teknikutveckling, samt nytta av stordriftsfördelar, effektiv service och en gemensam infrastruktur. Gruppen omsätter cirka 6,2 miljarder SEK och utför omkring 45 000 resor per dygn. För mer information www.cabonline.com. 

Prenumerera