Cabonline Group Holdings årsredovisning 2018 samt Hållbarhetsrapport 2018

Cabonline Group Holdings årsredovisning för 2018 samt Hållbarhetsrapport 2018 finns nu tillgängliga på koncernens hemsida på www.cabonline.com/För investerare/Rapporter. PDF-versioner är även bifogade till detta pressmeddelande.

För information:
Olof Fransson, CFO tel +46 705 17 20 22

Om Cabonline:

Cabonline är Nordens ledande taxiföretag med 2 700 anslutna åkerier och cirka 5 300 fordon i Sverige, Norge och Finland. Inom Cabonline finns en rad välkända varumärken som TaxiKurir, Norgestaxi, TOPCAB, Kovanen, Taxi Skåne, Taxi Väst, Umeå Taxi och Sverigetaxi. Genom Cabonline får åkerierna tillgång till attraktiva kundavtal, stöd från branschledande teknik-utveckling, samt nytta av stordriftsfördelar, effektiv service och en gemensam infrastruktur. Gruppen omsätter cirka 6,2 miljarder kronor och utför omkring 45 000 resor per dygn. För mer information www.cabonline.com.  

Om oss

Cabonline är Nordens ledande taxiföretag i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Inom Cabonline finns en rad välkända varumärken som TaxiKurir, Norgestaxi, TOPCAB, Kovanen, Taxi Skåne, Taxi Väst, Umeå Taxi, Sverigetaxi och Taxi 4x27. Genom Cabonline får åkerierna tillgång till attraktiva kundavtal, stöd från branschledande teknikutveckling, samt nytta av stordriftsfördelar, effektiv service och en gemensam infrastruktur. För mer information www.cabonlinegroup.com.