Cabonline har genom Flygtaxi tecknat nytt statligt ramavtal med Kammarkollegiet

Flygtaxi har som ensam leverantör tecknat ramavtal avseende Flygtaxi och taxiresor med Kammarkollegiet. Avtalet löper över två år med start i juni 2019. Genom avtalet underlättas bokning, taxiåkandet och redovisning av taxiresor i tjänsten för totalt 455 statliga myndigheter. Avtalet omfattar såväl tradionella flygtaxiresor vilka bokas genom resebyråer samt vanliga taxiresor. Genom en speciellt framtagen app kan medarbetarna boka taxiresor vilka redovisas direkt till deras arbetsgivare. För mer information se www.avropa.se alt
www.flygtaxi.se/kammarkollegiet.

” Det med Flygtaxi tecknade ramavtalet möjliggör för våra 455 statliga myndigheter att boka såväl Flygtaxi som vanliga taxiresor på ett administrativt enkelt sätt vilket kommer bidra till minskade totala kostnader för den här typen av resande, säger Sandra Lukins, ansvarig för avtalet på Kammarkollegiet.

”Vi är mycket nöjda med det nya ramavtalet med Kammarkollegiet. För oss är det en stark kvalitetsstämpel att de har valt att samarbeta med oss”, kommenterar Peter Viinapuu, koncernchef Cabonline Group.

För mer information

Magnus Eliason, Cabonline, tel +46 725 350 700

Om Cabonline:

Cabonline är Nordens ledande taxiföretag med 3 000 anslutna åkerier och cirka 5 700 taxibilar i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Inom Cabonline finns en rad välkända varumärken som Flygtaxi, TaxiKurir, Norgestaxi, TOPCAB, Kovanen, Taxi Skåne, Taxi Väst, Umeå Taxi, Sverigetaxioch Taxi 4x27. Genom Cabonline får åkerierna tillgång till attraktiva kundavtal, stöd från branschledande teknikutveckling, samt nytta av stordriftsfördelar, effektiv service och en gemensam infrastruktur. Gruppen omsätter cirka 6,2 miljarder kronor och utför omkring
50 000 resor per dygn. För mer information www.cabonline.com.

Taggar:

Om oss

Cabonline är Nordens ledande taxiföretag med 3 000 anslutna åkerier och cirka 5 700 taxibilar i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Inom Cabonline finns en rad välkända varumärken som TaxiKurir, Taxi Skåne, Taxi Väst, Umeå Taxi, Sverigetaxi, TOPCAB, Norgestaxi, Kovanen och Taxi 4x27. Genom Cabonline får åkerierna tillgång till attraktiva kundavtal, stöd från branschledande teknikutveckling, samt nytta av stordriftsfördelar, effektiv service och en gemensam infrastruktur. Gruppen omsätter cirka 6,2 Mdr SEK och utför omkring 50 000 resor per dygn. För mer information se www. cabonlinegroup.com.