Cabonline inleder ett skriftligt förfarande avseende sitt obligationslån

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA ELLER TILL PERSON SOM ÄR FOLKBOKFÖRD ELLER BEFINNER SIG I USA ELLER INOM ELLER TILL NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Cabonline Group Holding AB (publ) ("Bolaget") har idag instruerat Nordic Trustee & Agency AB (publ) ("Agenten"), som är agent under Bolagets säkerställda obligationslån med ISIN SE0013409398 ("Obligationerna") att inleda ett skriftligt förfarande i syfte att begära att obligationsinnehavarna röstar för vissa ändringar, eftergivanden och godkännanden avseende villkoren för Obligationerna.

Bolaget har idag, i enlighet med det pressmeddelandet som publicerades den 2 juli 2020, instruerat Agenten att inleda ett skriftligt förfarande avseende de ändringar och eftergivanden av villkoren för Obligationerna som framgår av nämnda pressmeddelande.

Kallelsen för det skriftliga förfarandet och de föreslagna ändringarna och eftergivandena (inklusive bakgrunden därtill) finns tillgängligt på Bolagets webbsida (www.cabonlinegroup.com). Syftet med, och villkoren för, ändringarna och eftergivandena framgår av pressmeddelandet hänvisat till ovan, och specificeras i detalj i kallelsen till det skriftliga förfarandet.

För att kunna delta i det skriftliga förfarandet måste en person uppfylla de formella kriterierna för att vara obligationsinnehavare den 10 juli 2020. Detta innebär att personen måste vara registrerad i skuldboken som förs av Euroclear Sweden AB som direktregistrerad ägare eller förvaltare avseende en eller flera Obligationer.

Agenten kommer i enlighet med villkoren för Obligationerna att utfärda en formell kallelse till det skriftliga förfarandet till alla personer som är registrerade som innehavare av Obligationer den 2 juli 2020. Mer information om omröstningskrav och viktiga datum för det skriftliga förfarandet finns tillgängligt i kallelsen till det skriftliga förfarandet, och information om besluten i det skriftliga förfarandet kommer att publiceras på Bolagets websida.

Bolaget har uppdragit åt Pareto Securities AS att agera finansiell rådgivare såvitt avser ändringarna och eftergivandena och samtliga frågor hänförliga därtill ska således riktas till Pareto Securities AS och/eller management.

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Viinapuu, CEO, tel. +46 76 641 10 06
Peter.viinapuu@cabonline.com

Anneli Lindblom, CFO, tel. +46 76 593 84 00
anneli.lindblom@cabonline.com

Lisa Karlsen, Pareto Securities, tel +47 41 10 44 66
lisa.karlsen@paretosec.com

Om Cabonline:
Cabonline är Nordens ledande taxiföretag med 3 000 anslutna åkerier och cirka 5 700 taxibilar i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Inom Cabonline finns en rad välkända varumärken som TaxiKurir, Norgestaxi, TOPCAB, Kovanen, Taxi Skåne, Taxi Väst, Umeå Taxi, Sverigetaxi och Taxi 4x27. Genom Cabonline får åkerierna tillgång till attraktiva kundavtal, stöd från branschledande teknikutveckling, samt nytta av stordriftsfördelar, effektiv service och en gemensam infrastruktur. Gruppen omsätter cirka 6,5 miljarder kronor och utför omkring 45 000 resor per dygn. För mer information www.cabonlinegroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar