Delårsrapport Cabonline april – juni 2018

Publiceringsdatum: augusti 23, 2018Regulatorisk

Perioden april-juni 2018 i sammandrag: 

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 616 MSEK (1 520)
  • Rörelseresultatet uppgick till 11 MSEK (10)
  • Resultatet före skatt uppgick till -11 MSEK (-52)
  • EBITDA före jämförelsestörande poster uppgick till 94 MSEK (72)
  • EBITDA uppgick till 69 MSEK (58)
  • Periodens kassaflöde uppgick till -32 MSEK (24)

”Cabonline levererade ett fortsatt förbättrat resultat under andra kvartalet 2018. Ökningen förklaras framförallt av förvärven under 2017 och av minskade kostnader i Sverige, både i taxiverksamheten och för stödfunktionerna,” säger VD Peter Viinapuu.

Delårsrapporten återfinns här.

För ytterligare information, kontakta:
Peter Viinapuu
VD Cabonline
070-4205304
peter.viinapuu@cabonline.com

Om Cabonline Group

Cabonline är Nordens ledande taxiföretag med 2 700 anslutna åkerier och drygt 6 000 fordon i Sverige, Norge och Finland. Inom Cabonline finns en rad välkända varumärken som TaxiKurir, Norgestaxi, TOPCAB, Kovanen, Taxi Skåne, Taxi Väst, Umeå Taxi och Sverigetaxi. Genom Cabonline får åkerierna tillgång till attraktiva kundavtal, stöd från branschledande teknikutveckling, samt nytta av stordriftsfördelar, effektiv service och en gemensam infrastruktur. Gruppen omsätter cirka 5,7 miljarder kronor och utför omkring 50 000 resor per dygn.

Taggar:

Om oss

Cabonline är Nordens ledande taxiföretag med 3 000 anslutna åkerier och cirka 5 700 taxibilar i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Inom Cabonline finns en rad välkända varumärken som TaxiKurir, Taxi Skåne, Taxi Väst, Umeå Taxi, Sverigetaxi, TOPCAB, Norgestaxi, Kovanen och Taxi 4x27. Genom Cabonline får åkerierna tillgång till attraktiva kundavtal, stöd från branschledande teknikutveckling, samt nytta av stordriftsfördelar, effektiv service och en gemensam infrastruktur. Gruppen omsätter cirka 6,2 Mdr SEK och utför omkring 50 000 resor per dygn. För mer information se www. cabonlinegroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar