Fågelviksgruppen förvärvar TaxiKurir Sundsvall

Affären innebär att Fågelviksgruppen ytterligare stärker sin ställning som en av de ledande aktörerna på den nordiska taximarknaden genom ökad närvaro i Västernorrland

Fågelviksgruppen har träffat avtal med samtliga ägare att om att förvärva TaxiKurir Sundsvall. Affären omfattar all befintlig verksamhet inkl. kundavtal och anslutna åkerier. Verksamheten omfattar en fordonsflotta på 55 bilar med närvaro i Sundsvall, Härnösand och Timrå, samt det nyligen vunna upphandlingsavtalet av färdtjänst i Sundsvalls kommun, som har ett värde av ca 100 MSEK över 5 år. Bolaget har tidigare varit en franchise och kommer i och med förvärvet att integreras i Fågelviksgruppens befintliga tjänsteutbud under varumärket TaxiKurir. I samband med förvärvet kommer bolaget administrativtsamordnas med Fågelvikens verksamhet i Umeå, Karl-Arne Dahlqvist kvarstår som ansvarig platschef.

- Det känns mycket positivt att ha ett stort och professionellt företag som Fågelviksgruppen i ryggen för fortsatt utveckling av vår verksamhet, säger Karl-Arne Dahlqvist, platschef TaxiKurir Sundsvall.

- Det här förvärvet är viktigt för oss eftersom det stärker vår närvaro i Västernorrland som vi anser vara en viktig region. Vår målsättning är att etablera Fågelviksgruppen som ett rikstäckande bolag, och det stärker vårt erbjudande till taxinäringen i hela Sverige. Vi har ett tydligt fokus på ny teknik, samordning och gemensamma kundavtal som kommer att stärka ekonomin till taxiåkerierna samtidigt som det ökar både servicegrad och kvalitet. Så vi är väldigt glada att kunna välkomna TaxiKurir Sundsvall till Fågelviksgruppen. säger Ole Oftedal, Fågelviksgruppens VD.

Fågelviksgruppen är en ledande aktör på den nordiska taximarknaden med totalt cirka 5 500 anslutna fordon och runt 2500 anslutna åkerier. Bolaget har kända varumärken som TaxiKurir, Taxi 020, Taxi Skåne, Top Cab, och NorgesTaxi. Genom teknikbolaget Cabonline erbjuder Fågelviksgruppen marknadens modernaste, mest kostnadseffektiva och skalbara taxisystem som ökar både beläggningsgrad och lönsamhet för taxiföretagen. Cabonlines mobilapplikation har redan laddats ned mer än 850 000 gånger. Koncernen är etablerad i Sverige, Norge, Danmark och Lettland. Fågelviksgruppen ägs av H.I.G Capital.

Kontaktperson:

Ole Oftedal, VD Fågelviksgruppen, mobil: 070 5927599, mail: ole.oftedal@fagelviksgruppen.se

Taggar:

Om oss

Cabonline är Nordens ledande taxiföretag med 3 000 anslutna åkerier och cirka 5 700 taxibilar i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Inom Cabonline finns en rad välkända varumärken som TaxiKurir, Taxi Skåne, Taxi Väst, Umeå Taxi, Sverigetaxi, TOPCAB, Norgestaxi, Kovanen och Taxi 4x27. Genom Cabonline får åkerierna tillgång till attraktiva kundavtal, stöd från branschledande teknikutveckling, samt nytta av stordriftsfördelar, effektiv service och en gemensam infrastruktur. Gruppen omsätter cirka 6,2 Mdr SEK och utför omkring 50 000 resor per dygn. För mer information se www. cabonlinegroup.com.

Prenumerera