Fågelviksgruppen säljer molnbaserade system för trafikledning och appar till två taxibolag i Finland.

Affärerna innebär att Fågelviksgruppens teknikutvecklingsbolag Cabonline gör sina första internationella affärer utanför koncernen genom försäljning av förarappar, trafikledningssystem och kundspecifika bokningsappar till taxinäringen i Finland.

Cabonline har träffat avtal med två finska taxibolag för leverans av marknadens modernaste plattform för taxiteknologi. Under hösten 2015 kommer Cabonline genom Taxisystem leverera så väl trafikledingssystem, förarappar och kundspecifika appar för bokning till två finska taxibolag med verksamhet i Helsingfors-regionen och på Åland. För Fågelviksgruppen innebär detta en viktig instegsaffär som internationaliserar teknologiaffären och breddar koncernens erbjudande utanför traditionella taxitjänster. Kunderna i Finland är de första licenstagarna utanför koncernen att använda Cabonlines marknadsledande taxiteknologi. Hittills är Cabonline redan etablerat i Sverige, Norge, England och Holland genom bolaget Taxisystem, som integrerades med bolaget i april 2015.

Den ena kunden Mariehamns Taxi använder redan idag trafikledningssystem och förarappar baserat på Taxisystems molnbaserade taxiplattform. Genom en utökad affär kommer Cabonline utveckla och leverera en kundspecifik bokningsapp för resenärer anpassad till den åländska marknaden. Cabonline kommer att leverera trafikledningssystem och förarapp baserat på molnplattform till ytterligare ett finskt taxibolag. Även här kommer en kundspecifik bokningsapp anpassad för de finska resenärerna att utvecklas och levereras.

- Taxisystem och Cabonline kan tillsammans utveckla vår molnbaserade taxiplattform med en ”state of the art” bokningsapp för resenärer. Att vi sedan gör vårt första gemensamma projekt i Finland är oerhört spännande. Den finska taximarknaden går från att ha varit mycket sluten till att vara att öppnas upp på motsvarande sätt som den svenska marknaden. För oss är detta en bra väg att nå fler kunder på den finländska marknaden, säger Henrik Forzelius, VD för Taxisystem

- Affärerna i Finland är mycket strategiskt viktiga för Fågelviksgruppen. För oss innebär det inte bara att vi bryter ny mark utan att vi också går ut bredare på marknaden med vår ledande teknologi. Vi är stolta att vi nu etablerar vår närvaro på den finska marknaden, säger Ole Oftedal, Fågelviksgruppens VD.

Fågelviksgruppen är en ledande aktör på den nordiska taximarknaden med totalt cirka 5 000 anslutna fordon och runt 2 500 anslutna åkerier. Bolaget har kända varumärken som TaxiKurir, Taxi 020, Taxi Skåne, Top Cab, och NorgesTaxi. Genom teknikbolaget Cabonline erbjuder Fågelviksgruppen marknadens modernaste, mest kostnadseffektiva och skalbara taxisystem som ökar både beläggningsgrad och lönsamhet för taxiföretagen. Cabonlines mobilapplikation har redan laddats ned fler än 700 000 gånger. Koncernen är etablerad i Sverige, Norge, Danmark och Lettland. Fågelviksgruppen ägs av H.I.G Capital.

Kontaktperson:
Ole Oftedal, VD Fågelviksgruppen, mobil: 070 5927599, mail: ole.oftedal@fagelviksgruppen.se

Taggar:

Om oss

Cabonline är Nordens ledande taxiföretag med 3 000 anslutna åkerier och cirka 5 700 taxibilar i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Inom Cabonline finns en rad välkända varumärken som TaxiKurir, Taxi Skåne, Taxi Väst, Umeå Taxi, Sverigetaxi, TOPCAB, Norgestaxi, Kovanen och Taxi 4x27. Genom Cabonline får åkerierna tillgång till attraktiva kundavtal, stöd från branschledande teknikutveckling, samt nytta av stordriftsfördelar, effektiv service och en gemensam infrastruktur. Gruppen omsätter cirka 6,2 Mdr SEK och utför omkring 50 000 resor per dygn. För mer information se www. cabonlinegroup.com.

Prenumerera