Fågelviksgruppen stärker erbjudandet till taxiföretagen i Sverige genom förvärv av Umeå Business Group AB

Affären innebär att Fågelviksgruppen ytterligare stärker sin ställning som en av de ledande aktörerna på den nordiska taximarknaden genom ökad närvaro i norra Sverige.

Fågelviksgruppen har träffat avtal med ägarfamiljen bakom Umeå Business Group AB (Bernth och Ingrid Nygren samt sönerna Jörgen och Mikael) om att förvärva företagsgruppen. Jörgen Nygren tillträder som platschef i Umeå och kommer tillsammans med Jan Ekenstedt från Fågelviksgruppen att arbeta med fortsatt utveckling av företaget.

Umeå Business Group AB består av ett antal verksamma taxirörelser (Umeå Taxi, TaxiKurir Umeå och Sverigetaxi Umeå). Företagsgruppen levererar även taxitjänster åt andra taxiföretag i hela Sverige. De har en stark marknadsposition i regionen med ca 110 anställda och omsätter årligen drygt 220 MSEK. Förvärvet innefattar samtliga bolag inom Umeå Business Group AB.

- Efter att ägnat många år åt att bygga upp flertalet taxiverksamheter med bas i Umeå tillsammans med min familj lämnar vi med varm hand över bolaget till de nya ägarna. Vi kommer fortsatt ha en representation genom Jörgen Nygren som kommer vara bolagets platschef i Umeå. Tillsammans med Fågelviksgruppen kommer Umeå Business Group nu ha ännu större möjligheter att kunna vidareutveckla relationen med kunderna. Jag ser fram emot att följa bolagets fortsatta tillväxt, men som pensionär, säger Bernth Nygren, som under alla år varit koncernchef och drivande i uppbyggnaden av Umeå Business Group AB och dess dotterbolag.

Fågelviksgruppen är en av Europas största taxiorganisationer med totalt cirka 5 000 anslutna fordon. Bolaget har kända varumärken som TaxiKurir, Taxi 020, Taxi Skåne, Top Cab, Airport Cab, Sverigetaxi Stockholm, Taxi Jönköping, Taxi Stor & Liten Gävle, Taxi Helsingborg och NorgesTaxi samt utvecklingsbolaget Cabonline. Koncernen är etablerad i Sverige, Norge, Danmark och Lettland. Fågelviksgruppen ägs av H.I.G Capital.

- Umeå Business Group AB är ett mycket välskött företag som kompletterar oss på flera sätt. Inte minst ger det oss en bra bas för fortsatt utveckling i norra Sverige där vi hittills haft en relativt liten närvaro. Genom att bli rikstäckande kan vi erbjuda större företag och organisationer en integrerad taxiservice över hela landet. Förvärvet innebär också gemensamma stordriftsfördelar i form av kundavtal och inköp som ger taxiåkerierna konkurrensfördelar på marknaden. Det kommer ytterligare stärka vårt tjänsteerbjudande av modern teknik, finansiella tjänster och beställningscentraler till taxiföretagen, säger Ole Oftedal, Fågelviksgruppens VD.


Kontaktperson:
Ole Oftedal, VD Fågelviksgruppen
Mobil: 070 5927599
Mail: ole.oftedal@fagelviksgruppen.se

Taggar:

Om oss

Cabonline är Nordens ledande taxiföretag med 3 000 anslutna åkerier och cirka 5 700 taxibilar i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Inom Cabonline finns en rad välkända varumärken som TaxiKurir, Taxi Skåne, Taxi Väst, Umeå Taxi, Sverigetaxi, TOPCAB, Norgestaxi, Kovanen och Taxi 4x27. Genom Cabonline får åkerierna tillgång till attraktiva kundavtal, stöd från branschledande teknikutveckling, samt nytta av stordriftsfördelar, effektiv service och en gemensam infrastruktur. Gruppen omsätter cirka 6,2 Mdr SEK och utför omkring 50 000 resor per dygn. För mer information se www. cabonlinegroup.com.

Prenumerera