Fågelviksgruppen utnämner ny ledning för TaxiKurir Göteborg

Magnus Klintbäck, VD för TaxiKurir Stockholm, utses till tillförordnad VD för TaxiKurir Göteborg från och med 20e november 2015.

Fågelviksgruppen har idag gjort förändringar i ledningen för TaxiKurir Göteborg. Magnus Klintbäck, VD TaxiKurir Stockholm, utses till tillförordnad VD för Taxikurir Göteborg. Tommy Edlund, idag Regionchef för Fågelviksgruppen Syd, utses till platschef i för verksamheten i Göteborg. Förändringarna har omedelbar verkan.

- Ledningsförändringarna är en följd av kvalitetsproblem med bland annat Färdtjänst i regionen och är en viktig markering att vi kommer att göra allt för att förbättra och utveckla vår verksamhet i Göteborgsregionen. Just Färdtjänst är ett oerhört viktigt samhällsuppdrag, våra förare gör en stor och betydelsefull insats i vardagen för många resenärer, säger Ole Oftedal, VD Fågelviksgruppen.

Fågelviksgruppen är en ledande aktör på den nordiska taximarknaden med totalt cirka 6 000 anslutna fordon och runt 2 500 anslutna åkerier. Bolaget har kända varumärken som TaxiKurir, Taxi 020, Taxi Skåne, Top Cab, och Norgestaxi. Genom teknikbolaget Cabonline erbjuder Fågelviksgruppen marknadens modernaste, mest kostnadseffektiva och skalbara taxisystem som ökar både beläggningsgrad och lönsamhet för taxiföretagen. Cabonlines mobilapplikation har redan laddats ned mer än 850 000 gånger. Koncernen är etablerad i Sverige, Norge, Danmark och Lettland. Fågelviksgruppen ägs av H.I.G Capital.

Kontaktpersoner:

Magnus Klintbäck, VD TaxiKurir Stockholm, mobil: 070 8779090, mail: magnus.klintback@taxikurir.se

Taggar:

Om oss

Cabonline är Nordens ledande taxiföretag med 3 000 anslutna åkerier och cirka 5 700 taxibilar i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Inom Cabonline finns en rad välkända varumärken som TaxiKurir, Taxi Skåne, Taxi Väst, Umeå Taxi, Sverigetaxi, TOPCAB, Norgestaxi, Kovanen och Taxi 4x27. Genom Cabonline får åkerierna tillgång till attraktiva kundavtal, stöd från branschledande teknikutveckling, samt nytta av stordriftsfördelar, effektiv service och en gemensam infrastruktur. Gruppen omsätter cirka 6,2 Mdr SEK och utför omkring 50 000 resor per dygn. För mer information se www. cabonlinegroup.com.

Prenumerera