Fågelviksgruppen vinner Europas största offentliga upphandling av Färdtjänst

I hård konkurrens med lokala taxiföretag har Fågelviksgruppen vunnit upphandlingen om leverans av färdtjänst inom Stockholms läns landsting. Det innebär att Fågelviksgruppen ensam får förtroende att leverera samtlig taxifärdtjänst genom bolagen Taxi Kurir och Taxi 020. Affären omfattar 3 miljoner taxiresor per år till ett värde av 700 MSEK per år, i upp till 4 år.

Fågelviksgruppen har fått ett fortsatt och utökat förtroende att leverera samtlig taxifärdtjänst inom Stockholms läns landsting. Totalt görs cirka 4,1 miljoner resor årligen inom färdtjänsten, varav 3 miljoner resor görs med taxi och resterande med Rullstolstaxi och Bårtaxi. Upphandlingen är Europas största upphandling av offentliga tjänster och omfattar resor till ett värde av 700 MSEK per år i upp till 4 år, en potential på total ca 2,8 miljarder SEK. Affären omfattar cirka 10 000 taxiresor per dag, som kommer att levereras av totalt cirka 2 500 bilar, 1 200 stycken på TaxiKurir och 1 300 stycken på Taxi 020. Fågelviksgruppen har sedan 2011 levererat runt 90% av färdtjänstuppdragen och kommer i och med det nya avtalet leverera samtlig taxifärdtjänst. Sedan tidigare Fågelviksgruppen helhetsansvar för resekedjan, dvs. beställning, trafikledning, och trafikleverans av Rullstolstaxi. I utvärderingen var Fågelviksgruppen ensam bland leverantörerna att få högsta möjliga kvalitetspoäng.

-Vi är väldigt stolta och glada att TaxiKurir och Taxi 020 tillsammans nu kommer leverera all taxifärdtjänst i Stockholm! Färdtjänst är ett oerhört viktigt samhällsuppdrag, våra förare gör en stor och betydelsefull insats i vardagen för många resenärer. Konkurrensen var hård, inte bara på pris och kvalitet. Vår uppdaterade teknikplattform med automatisk trafikutsättning, balansering av vagnparken som fördelas mellan alla åkare och förare i gruppen är givetvis en av våra stora konkurrensfördelar. Till det har vi dessutom fått väldigt fina omdömen från våra kunder de senaste fyra åren med 86% mycket nöjda resenärer och betyg på att vi håller en hög kvalitet med 94% punktlighet på våra körningar. Vi är verkligen glada att vi fått fortsatt och ökat förtroende att fortsätta erbjuda färdtjänst som är bra för både resenärer och förare, säger Ole Oftedal, VD Fågelviksgruppen

Upphandlingen omfattar såväl de av färdtjänsten utlagda uppdrag som en möjlighet att beställa ytterligare specifika köruppdrag vilket minskar tomkörningar. Det innebär att beläggningen och snittpriset i bilarna ökar under tider på dagen där det finns lägre efterfrågan på taxi. För resenärerna innebär det nya avtalet tydliga kvalitetskrav och trygghet med en erfaren leverantör.

-Färdtjänsten är vår enskilt viktigaste och största kund. Vi genomför årligen ungefär 3 miljoner resor, vilka genererar körningar för över 700 miljoner kronor. Resorna sker till största delen på dagtid, vilket gör det till en viktig inkomstkälla för våra förare och åkare, eftersom alternativet i många fall varit ingen intjäning alls. Fågelviksgruppen vet hur man kan driva effektiva trafiksystem med bibehållen hög kvalitet och bevisligen har vi lyckats hålla en fortsatt konkurrensmässig prisnivå, fortsätter Ole Oftedal, VD Fågelviksgruppen

Fågelviksgruppen är en ledande aktör på den nordiska taximarknaden med totalt cirka 6 000 anslutna fordon och runt 2 500 anslutna åkerier. Bolaget har kända varumärken som TaxiKurir, Taxi 020, Taxi Skåne, Top Cab, och Norgestaxi. Genom teknikbolaget Cabonline erbjuder Fågelviksgruppen marknadens modernaste, mest kostnadseffektiva och skalbara taxisystem som ökar både beläggningsgrad och lönsamhet för taxiföretagen. Cabonlines mobilapplikation har redan laddats ned mer än 850 000 gånger. Koncernen är etablerad i Sverige, Norge, Danmark och Lettland. Fågelviksgruppen ägs av H.I.G Capital.

Kontaktpersoner:

Ole Oftedal, VD Fågelviksgruppen, mobil: 070 5927599, mail: ole.oftedal@fagelviksgruppen.se 

Magnus Klintbäck, VD TaxiKurir Stockholm, mobil: 070 8779090, mail: magnus.klintback@taxikurir.se Claes Löfvenberg, VD Taxi 020, mobil: 070 8914833, mail: claes.lofvenberg@taxi020.se

Taggar:

Prenumerera