Finansiella mål för Cabonline

Styrelsen för Cabonline Group Holding AB (publ) har idag fattat beslut om finansiella mål för koncernen.

Tillväxt > 5 %                                     
Årlig omsättningstillväxt om mer än 5 procent, på medellång sikt.
Tillväxten ska nås genom en kombination av organisk tillväxt och tilläggsförvärv.

Justerad EBITA marginal > 4 %         
En justerad EBITA-marginal om mer än 4 procent, på medellång sikt.

Om Cabonline:

Cabonline är Nordens ledande taxiföretag med 2 700 anslutna åkerier och cirka 5 300 fordon i Sverige, Norge och Finland. Inom Cabonline finns en rad välkända varumärken som TaxiKurir, Norgestaxi, TOPCAB, Kovanen, Taxi Skåne, Taxi Väst, Umeå Taxi och Sverigetaxi. Genom Cabonline får åkerierna tillgång till attraktiva kundavtal, stöd från branschledande teknikutveckling, samt nytta av stordriftsfördelar, effektiv service och en gemensam infrastruktur. Gruppen omsätter cirka 6,2 miljarder SEK och utför omkring 45 000 resor per dygn. För mer information www.cabonline.com.

Om oss

Cabonline är Nordens ledande taxiföretag med 3 000 anslutna åkerier och cirka 5 700 taxibilar i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Inom Cabonline finns en rad välkända varumärken som TaxiKurir, Taxi Skåne, Taxi Väst, Umeå Taxi, Sverigetaxi, TOPCAB, Norgestaxi, Kovanen och Taxi 4x27. Genom Cabonline får åkerierna tillgång till attraktiva kundavtal, stöd från branschledande teknikutveckling, samt nytta av stordriftsfördelar, effektiv service och en gemensam infrastruktur. Gruppen omsätter cirka 6,2 Mdr SEK och utför omkring 50 000 resor per dygn. För mer information se www. cabonlinegroup.com.

Prenumerera