Valberedning inför Cabonlines årsstämma 2020

Report this content

Cabonlines årsstämma 2019 antog en instruktion för valberedningen att gälla till dess årsstämman beslutar om annat. Valberedningen inför årsstämman 2020 har utifrån denna instruktion konstituerats och utgörs av Carl Harring som representant för H.I.G Capital LLP, Ole Oftedal, Anders Karlsson och Jon Risfelt som styrelsens ordförande. Carl Harring har utsetts till ordförande i Valberedningen.

Valberedningen ska inför årsstämman 2020 ta fram förslag  till ordförande på stämman, styrelse och styrelseordförande, styrelsearvoden, val av revisor/revisionsfirma samt ersättning till densamma samt, i den mån det anses erforderligt, förslag till ändrade instruktioner för Valberedningen. Aktieägare som vill lämna förslag kan kontakta styrelsens ordförande, Jon Risfelt.

För information:
 

Jon Risfelt, styrelsens ordförande, tel +46 734 34 33 32

Om Cabonline:

Cabonline är Nordens ledande taxiföretag med 3 000 anslutna åkerier och cirka 5 700 taxibilar i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Inom Cabonline finns en rad välkända varumärken som TaxiKurir, Norgestaxi, TOPCAB, Kovanen, Taxi Skåne, Taxi Väst, Umeå Taxi, Sverigetaxi och Taxi 4x27. Genom Cabonline får åkerierna tillgång till attraktiva kundavtal, stöd från branschledande teknikutveckling, samt nytta av stordriftsfördelar, effektiv service och en gemensam infrastruktur. Gruppen omsätter cirka 6,2 miljarder kronor och utför omkring 50 000 resor per dygn. För mer information www.cabonlinegroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar