ESS AB har valt Cad-Qs molntjänst BIMeye för att effektivisera byggandet av världsunik materialforskningsanläggning

STOCKHOLM, 18 augusti 2014 – För att spara tid, förenkla och öka kvaliteten på projekterat material har ESS valt att använda BIMeye (med Cad-Q:s molntjänster för BIM), vid bygget av ett världsunikt flervetenskapligt materialforskningscentrum där forskarna ska kunna studera framtidens material; allt från plaster och proteiner till mediciner.

ESS är en flervetenskaplig forskningsanläggning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. Den ska byggas i Lund med Sverige och Danmark som värdländer och sammanlagt 17 europeiska partnerländer. I anläggningen ska forskarna kunna studera framtidens material - allt från plaster och proteiner till mediciner – på atom- och molekylnivå för att förstå hur de är uppbyggda och deras egenskaper.

European Spallation Source ESS AB som bygger anläggningen kommer att bedriva byggprojektet som en BIM-process med avseende på verktyg och metodik.

BIMeye med Cad-Q:s molntjänster för BIM (ByggnadsInformationsModellering), kommer att ge samtliga aktörer i projektet möjlighet att effektivt hantera och distribuera viktig information, såväl som möjligheten att analysera, revidera och komplettera den information som andra aktörer i BIM-processen tillhandahåller i tjänsten.

”Med utgångspunkt från våra uppdragsgivares krav och förväntningar på denna världsunika anläggning känns vår satsning på BIM och ett samarbete med Cad-Q, med deras kompetens och tjänster kring detta, som ett bra komplement till de strategier vi har lagt upp för att nå i mål med projektet”, säger Fredrik Österberg, Risk/BIM/Systems Engineering på Conventional Facilities ESS AB.

”Cad-Q är Nordens ledande leverantör av projekteringsverktyg och BIM-processtöd till byggbranschen. Vi kan med vår molntjänst BIMeye ge ESS ett stöd för att säkerställa effektiva arbetsprocesser runt byggprojekteringen. De kan därmed spara tid, förenkla och framförallt öka kvaliteten på projekterat material under den sexårsperiod som bygget beräknas pågå”, säger Mats Persson, Business Unit Manager, Project Services på Cad-Q.

För mer information vänligen kontakta:
Mats Persson
, Business Unit Manager, Project Services, Northern Europe, Cad-Q Group
Tel: +46 31 703 23 53, mobil: +46 70 603 48 20, e-post: mats.persson@cad-q.se

Fredrik Österberg
, Risk/BIM/Systems Engineering, Conventional Facilities ESS AB
Tel: +46 46 888 31 60, mobil: +46 72 179 21 60, e-post: fredrik.osterberg@esss.se

Om Cad-Q
Cad-Q är Nordens ledande leverantör av modell- och ritningsrelaterad IT och arbetar med implementering av programvaror, utbildning, support och IT-stöd av CAD-system till bygg-, fastighets- och industrisektorerna. Cad-Q grundades 1989 och har cirka 250 medarbetare på 20-tal kontor i Sverige, Norge, Finland och Danmark. I koncernen ingår även Symetri i England. Cad-Q är en del av Addnode-koncernen som är noterad på OMX Nordic List, Small Cap. Mer information: www.cad-q.se

Om BIMeye
Cad-Q:s molnlösningar för BIM är uppbyggda med ny avancerad databasteknologi, vilket gör den extremt snabb att söka i och bra på att hantera och sortera stora datamängder. Lösningarna ger fantastiska möjligheter till informationsspridning och flera aktörer kan få access till och arbeta med informationen samtidigt. Via en app i CAD-/BIM-programmet synkroniserar du informationen mellan modell och databas. Det är enkelt att visualisera information i modellen på olika sätt. Detta skapar i sin tur förutsättningar för ett ännu effektivare informationsflöde i byggprocessen. Idag erbjuder Cad-Q följande molnlösningar för BIM: Cad-Q Room Manager, Door Manager, Interior Design Manager och Audit Trail. Mer information: http://www.cad-q.com/sv/bimeye

Om ESS
European Spallation Source (ESS) är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum baserat på världens mest kraftfulla neutronkälla. Den nya anläggningen kommer att vara cirka 30 gånger starkare än dagens ledande anläggningar, som möjliggör nya möjligheter för forskare inom områdena livsvetenskap, energi, miljöteknik, kulturarv och grundläggande fysik. Mer information: http://europeanspallationsource.se/

Taggar: