Analysguiden: Stora värden kan frisättas

Report this content

Calliditas har en ledarställning inom utvecklingen av en behandling av njursjukdomen IgA-nefropati. Vi hyser goda förhoppningar om framgång i den pågående fas III-studien. Starka finanser ger muskler att nå värdedrivande milstolpar.     

Calliditas Therapeutics utvecklar läkemedel för behandling av nischindikationer inom autoimmuna sjukdomar. Fokus ligger på IgA-nefropati (Bergers sjukdom), en kronisk njursjukdom som utvecklas långsamt och som i uppemot hälften av fallen leder till terminal njursvikt. Bolagets ledande produktkandidat Nefecon är en ny formulering av en välkänd immunhämmande steroidbehandling som dels möjliggör riktad verkan mot sjukdomens källa, immunceller i tunntarmen, och dels ger relativt begränsad påverkan på övriga kroppen. Det senare är inte minst viktigt vid kroniska sjukdomar.

För närvarande pågår en fas III-studie. I fas IIb-studien gav behandling med Nefecon signifikant effekt avseende såväl minskad proteinuri (proteinutsöndring i urinen) som att motverka försämring av njurfunktion. Då FDA har godkänt proteinuri som ett tidigt mått på klinisk effekt finns det bra förutsättningar att ansöka om accelererat marknadsgodkännande efter att ungefär halva studien har genomförts (andra halvåret 2020), om tidigare resultat upprepas. Hittills har bolaget följt den kommunicerade tidplanen mer än väl. Vi räknar med att bolaget inom kort kan rapportera att de första 200 patienterna har rekryterats, en viktig milstolpe för att hålla önskad takt. Brist på effektiva och säkra behandlingar för IgA-nefropati betyder att konkurrensen är begränsad. Det kan ge Calliditas ett försprång åtminstone de första åren efter lansering. Även om cirka 200 000 i Europa är drabbade klassas IgA-nefropati som en sällsynt sjukdom i Väst vilket möjliggör en hög prissättning för Nefecon och en potentiell försäljning om mer än en miljard USD.

Vi beräknar att bolaget har en kassa på närmare 800 MSEK vilket ger rimliga förutsättningar att ta sig an USA-marknaden på egen hand. För övriga marknader är planen att hitta samarbetspartners och redan har ett licensavtal träffats avseende den kinesiska marknaden. Om fas III-studien går enligt plan ser vi Calliditas som en uppköpskandidat på 1–2 års sikt. Vi ser en stor potential och beräknar ett riskjusterat motiverat värde på 131 kronor i ett basscenario.

Läs hela analysen på Analysguiden. Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden