Agenda för den virtuella kapitalmarknadsdagen 20 januari 2021

Report this content

Calliditas Therapeutics AB (publ) (“Calliditas”) (Nasdaq OMX - CALTX; NASDAQ - CALT) tillkännagav idag programmet för den kommande virtuella kapitalmarknadsdagendagen för investerare, analytiker och journalister som kommer att äga rum mellan kl. 13:00 och 17.00 den 20 januari 2021. Kapitalmarknadsdagen kommer att innehålla presentationer från företagsledningen och Key Opinion Leaders och kommer att sändas live och vara tillgänglig på: https://tv.streamfabriken.com/calliditas-therapeutics-cmd-january-2021.

Agenda:

13:00 Introduktion och bolagsöversikt CEO Renée Aguiar-Lucander
13:20 Patofysiologi för IgA Nefropati och klinisk biomarkördata för Nefecon Professor Jonathan Barratt
13:40 Genomgång av NefIgArd fas3 studiedata CMO Dr Richard Phillipson
14:00 Kommentar på NefIgArd fas3 studiedata Professor Jonathan Barratt
14:10 Regulatorisk genomgång för Nefecon Vice President of Regulatory Affairs Frank Bringstrup
14:20 Frågestund live Professor Jonathan Barratt, Dr Richard Phillipson & Frank Bringstrup
14:40 Marknadsaccess och förberedelser för kommersialisering i USA Head of North America Commercial, Andrew Udell, & Vice President Market Access, Christopher Ngai
15:10 Frågestund live Andrew Udell and Christopher Ngai
15:20 Översikt NOX Inhibitors Medicinsk rådgivare Calliditas, Dr Philippe Wiesel
15:40 Setanaxib – tillämpning i onkologi Professor Gareth Thomas
16:00 Klinisk utveckling – genomgång av forskningsportfölj Dr Richard Phillipson
16:15 Positioneringsöversikt Renée Aguiar-Lucander
16.25 Frågestund live Dr Philippe Wiesel, Professor Gareth Thomas, Dr Richard Phillipson & Renée Aguiar-Lucander
16:45 Avslutande summering Renée Aguiar-Lucander, Fredrik Johansson, CFO
17:00 Slut

Presentationerna kommer att finnas tillgängliga på företagets webbplats efter mötets slut. Observera att frågestunderna endast är tillgängliga live.

KOL Biografier:

Professor Jonathan Barratt leder Renal Research Group inom College of Life Sciences, University of Leicester. Hans forskningsintressen spänner över en rad områden inom njurmedicin och inkluderar glomerulär sjukdom, multisystematisk njursjukdom och komplikationer av kronisk njursjukdom, särskilt njurassocierad anemi. Han är ledaren för IgA nefropati Rare Disease Group för UK National Registry of Rare Kidney Diseases (RaDaR) och medlem av styrkommittén för International IgA Nephropathy Network. Han är också ledande prövare för fem internationella randomiserade kontrollerade kliniska studier av IgA-nefropati och har deltagit både hos FDA och EMA som expertvittne för nya terapier inom IgA-nefropati. Han är även medlem i FDA and American Society of Nephrology Kidney Health Initiative: Identifying Surrogate Endpoints for Clinical Trials in IgA Nephropathy Work group.

Professor Gareth J. Thomas är ordförande och professor i experimentell patologi vid University Hospital Southampton NHS Foundation. Han leder en grupp som undersöker effekten av tumörmikromiljön på tumörutveckling och progression, särskilt betydelsen som cancerassocierade fibroblaster har för att reglera immunflukt och tumörinvasion. Före sin nuvarande befattning var Gareth Thomas professor i oral patologi och konsult i oral och maxillofacial patologi vid Bart’s and the London. Gareth Thomas utbildade sig i Oral & Maxillofacial Pathology vid University College Hospital, London och genomförde sin doktorsexamen som MRC Clinical Fellow vid University College London och Richard Dimblebey Department of Cancer Research.

För ytterligare information, vänligen kontakta 

Mikael Widell, IR-ansvarig Calliditas

Telefon: 070-311 99 60, e-post: mikael.widell@calliditas.com  

Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 15 januari 2021, kl. 9:00.

Om Calliditas

Calliditas Therapeutics AB är ett specialistläkemedelsbolag med säte i Stockholm. Bolaget utvecklar högkvalitativa läkemedel i nischindikationer där det finns ett betydande medicinskt behov som inte tillgodosetts och där Calliditas helt eller delvis kan delta i kommersialiseringen. Calliditas fokuserar på att utveckla och kommersialisera produktkandidaten Nefecon, en unik tvåstegsformulering optimerad för att kombinera en fördröjningseffekt med en koncentrerad frisättning av den aktiva substansen budesonid, inom ett avsett målområde. Denna patenterade, lokalt verkande formulering är avsedd för behandling av patienter med den inflammatoriska njursjukdomen IgA-nefropati (IgAN). Calliditas driver en global fas-3 studie inom IgAN och har för avsikt att kommersialisera Nefecon i USA. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: CALTX) och The Nasdaq Global Select Market (kortnamn: CALT).

Prenumerera

Dokument & länkar