Calliditas Therapeutics arrangerar kapitalmarknadsdag idag den 4 november

Report this content

Calliditas Therapeutics (“Calliditas”) anordnar idag en kapitalmarknadsdag i Stockholm, modererad av Lars Frick från Börsveckan.

Kapitalmarknadsdagen äger rum på GT 30, Grev Turegatan 30 i Stockholm. Programmet börjar kl.13.00 med registrering från kl.12.30. 

Presentationerna kan även följas live via: https://tv.streamfabriken.com/calliditas-therapeutics-cmd-2019 .

Dagens agenda:

13:00-13:20                        Introduktion, Renée Aguiar-Lucander, VD

13:20-13.50                        IgA-nefropati – Ett stort medicinskt behov, Professor Jonathan Barratt, the Department of Infection, Immunity & Inflammation, University of Leicester

13:50-14:20                        Nefecon - Resultat från Fas 2b-studien och genomgång av Fas 3-programmet, Jens Kristensen, CMO

14:20-14:30                        Nefecon - Regulatorisk översikt och vägen till registrering, Frank Bringstrup, VP Regulatory

14:30-15:00                        Frågor från moderator och publik

15:00-15:20                        Kaffepaus

15:20-15:50                        Nefecon - Marknadspotential i USA och vår kommersiella strategi, Andrew Udell, Vice President North America Commercial

15:50-16:05                        Nefecon - Möjligheter på den kinesiska marknaden, Renée Aguiar-Lucander, VD

16:05-16:30                        Frågor från moderator och publik

16:30-17:00                        Projektportfölj: sällsynta leverindikationer – AIH/PBC, nuvarande forskning inom AILD (fokus på PBC och AIH), Dr. Dimitar Tonev, MD

17:00-17:15                        Vår långsiktiga vision och avslutande kommentarer, Renée Aguiar-Lucander, VD

17:15-17:45                        Frågor från moderator och publik

Informationen lämnades för offentliggörande genom nedanstående kontaktpersons försorg den 4 november 2019, kl. 08:00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Widell, Informationschef

Epost: mikael.widell@calliditas.com

Telefon: +46 703 11 99 60

Om Calliditas

Calliditas Therapeutics är ett specialistläkemedelsbolag med säte i Stockholm. Bolaget utvecklar högkvalitativa läkemedel i nischindikationer där det finns ett betydande medicinskt behov som inte tillgodosetts och där Calliditas helt eller delvis kan driva och delta i kommersialiseringen. Calliditas fokuserar på att utveckla och kommersialisera produktkandidaten Nefecon, en unik formulering optimerad för att kombinera en fördröjningseffekt med en koncentrerad frisättning av den aktiva substansen budesonid, inom ett avsett målområde. Denna patenterade, lokalt verkande formulering är avsedd för behandling av patienter med den inflammatoriska njursjukdomen IgA-nefropati (IgAN). Calliditas driver en global fas-3 studie inom IgAN och har för avsikt att kommersialisera Nefecon i egen regi i USA. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm (ticker: CALTX). Besök www.calliditas.se för ytterligare information.

Prenumerera

Dokument & länkar