Avslutad tjänst om likviditetsgaranti – spridningskravet uppfyllt

Report this content

Första handelsdag utan likviditetsgaranti är den 1 april 2020.

Calmark har beslutat säga upp avtalet om likviditetsgaranti för bolagets aktie som idag levereras av Sedermera Fondkommission. Spridningen i aktien bedöms vara god och därmed anses inte likviditetsgarantin längre behövas. Första handelsdag utan likviditetsgaranti blir den 1 april 2020.

För mer information om Calmark Sweden AB, vänligen kontakta:

Anna Söderlund, VD
Telefon: +46 70 213 25 35
E-post: anna.soderlund@calmark.se 
www.calmark.se 

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar en patientnära analysmetod (PNA) med enklare och snabbare provtagningar av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen, som består av en avläsare och engångsprodukter, beräknas vara redo för lansering under 2020, då tre viktiga patientnära tester introduceras. Fram till 2030 beräknar WHO att det kommer födas 1,5 miljarder barn i världen. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem bidrar produkten till att rädda liv. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer om Calmark på www.calmark.se.

Prenumerera

Dokument & länkar